Δημιουργική Γραφή: ένα εργαλείο επικοινωνίας, αυτοέκφρασης και αλληλεγγύης

Το προτεινόμενο σχέδιο αλληλεγγύης "Δημιουργική Γραφή: ένα εργαλείο επικοινωνίας αυτο-έκφρασης και αλληλεγγύης", δημιουργήθηκε με έρεισμα πως η γραφή εισέρχεται όλο και πιο δυναμικά στο χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και την ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας (wellbeing). Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι μέσα από την καλλιτεχνική αυτό-έκφραση και τη δημιουργική διαδικασία, οι εμπλεκόμενοι ενθαρρύνονται να αντιμετωπίσουν συμπτώματα και τραυματικές εμπειρίες, συγκρούσεις και προβλήματα, να διαχειριστούν τη συμπεριφορά τους, να μειώσουν το στρες, να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία, την ενσυναίσθηση και να αναπτύξουν γνωστικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες.

Στόχος είναι να βοηθηθούν τα άτομα να διερευνήσουν συναισθήματα και εμπειρίες, να αντιμετωπίσουν ψυχικές και σωματικές διαταραχές και να συγκροτήσουν την ταυτότητά τους. Το γράψιμο μπορεί να συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη και στην αυτογνωσία, καθώς ενεργοποιεί, ωθεί πέρα από την ευφυΐα και την καθημερινή προσοχή και κάνει τον εκπαιδευόμενο να σκέφτεται και να αντιλαμβάνεται καθαρότερα και διεξοδικότερα προοπτικές για τον εαυτό του και τους άλλους. 

 

Το σχέδιο υποστηρίζεται ως Έργο Αλληλεγγύης, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

 

Φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. Η διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες με έναρξη τον Μάρτιο του 2022. 

 Εκπαιδευτικό εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής στο ΚΔΑΠ του Δήμου Φλώρινας.


Εκπαιδευτικό εργαστήριο συγγραφής και ανάγνωσης παιδικών παραμυθιών και παρουσίαση παιδικού παραμυθιού στο ΚΔΑΠ του Δήμου Φλώρινας.