Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης, Νοέμβριος 2019

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

 

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή μαθητών από το 1ο ΓΕΛ Φλώρινας και τη συντονίστρια του προγράμματος την κα. Χριστίνα Γκόλνα. 


Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

 

Η δεύτερη συνάντηση της ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή μαθητών από το 1ο ΓΕΛ Φλώρινας και τη συντονίστρια του προγράμματος την κα. Χριστίνα Γκόλνα. 


Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

1η Συνάντηση της ομάδας Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή μαθητών από το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας και τις συντονίστριες του προγράμματος κα. Ζαφειριώ Μελισσίδου και κα. Δώρα Τόλη.