Είμαστε οι Ενεργοί Νέοι

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 και έχει ενεργή δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος του ΟΕΝΕΦ, είναι ενεργή συμμετοχή των νέων πολιτών στα κοινά και η αναβάθμιση της συνεισφοράς των νέων στα ζητήματα κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ο ΟΕΝΕΦ, στηρίζει τον διάλογο, τη δημοκρατία, την συνεργασία των πολιτών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις αξίες που πηγάζουν από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομάδες εργασίας του ΟΕΝΕΦ αποτελούνται από νέους επιστήμονες που συνεισφέρουν στην διαμόρφωση προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  αλλά και με εμπεριστατωμένες προτάσεις για ζητήματα άμεσου οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ο ΟΕΝΕΦ έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στον τομέα της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας, της ενδυνάμωσης των νέων και άλλων ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.


Ο ΟΕΝΕΦ έχει ως σκοπό:

 

✓    Να αποτελέσει το έρεισμα για την δραστηριοποίηση όλων των νέων (και όχι μόνο), ώστε μέσα από τον διάλογο, τον προβληματισμό και την ανταλλαγή ιδεών να αναζητηθούν οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την πραγματική αναβάθμιση των θεσμών.

 

✓    Να αποτελέσει ένα φορέα – ζωντανού οργανισμού, που θα επιτρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις κατευθείαν από την βάση του (δηλαδή τα ίδια του τα μέλη) και παράλληλα οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται άμεσα, συνδυάζοντας την αρχαία έννοια και μορφή της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της εποχής. Είναι ανάγκη η συμμετοχική δράση νέων πολιτών που νιώθουν την ανάγκη προσφοράς στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής σε πολιτισμικά γεγονότα, κοινωνικές πρωτοβουλίες αλλά και ένα πλαίσιο ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών και σκέψεων.

 

 ✓    Να προάγει τη στενή συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της επαφής αυτής με τους φορείς του εξωτερικού είναι η «γνωριμία» με νέους θεσμούς στο πλαίσιο πάντα των κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων. 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτός σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του και να συντελέσουν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι του ομίλου, συμμετέχοντας σε κάποια από τις Ομάδες Εργασίας με διάφορες θεματικές ενότητες και δραστηριότητες. Πρόκειται για έναν φορέα ανεξάρτητο, μέσα από τον οποίο ο καθένας από εμάς έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να μιλήσει για όσα τον απασχολούν, να προτείνει λύσεις, να καταθέσει την επιστημονική άποψη, την επαγγελματική του εμπειρία και γενικά να προσφέρει νέες ιδέες και οράματα. Αυτό ακριβώς το διακριτικό του γνώρισμα αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο για την έως και σήμερα επιτυχή λειτουργία του.