Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δράση των Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας - Europe Direct Δυτικής ΜακεδονίαςΕίμαστε οι Ενεργοί Νέοι Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2010 και έχει ενεργή δράση σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος του ΟΕΝΕΦ, είναι η ενεργή συμμετοχή των νέων πολιτών στα κοινά και η αναβάθμιση της συνεισφοράς τους στα ζητήματα κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Διοικείται από 11μελή Συντονιστική Επιτροπή η οποία αποφασίζει συλλογικά και δημοκρατικά για κάθε δράση του ΟΕΝΕΦ. Σήμερα αριθμεί πάνω από 700 εγγεγραμμένα μέλη και φίλους, ένας αριθμός που διευρύνεται συνεχώς.

Ο ΟΕΝΕΦ, στηρίζει τον διάλογο, τη δημοκρατία, τη συνεργασία των πολιτών, την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, θέτοντας σε προτεραιότητα τις αξίες που πηγάζουν από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ομάδες εργασίας του ΟΕΝΕΦ αποτελούνται από νέους επιστήμονες που συνεισφέρουν εθελοντικά στη διαμόρφωση προτάσεων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και προτάσεων για ζητήματα άμεσου οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

 

Ο ΟΕΝΕΦ αποτελεί τον μοναδικό φορέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έναν από τους ελάχιστους περιφερειακούς φορείς που προτείνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων της ελληνικής περιφέρειας. Συνεργάζεται με πληθώρα οργανισμών στην Ελλάδα και την Ευρώπη συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα νεανικής κινητικότητας, προγράμματα κατάρτισης, διεθνή συνέδρια, αναπτυξιακές συνεργασίες και τοπικές πρωτοβουλίες. Έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στον τομέα της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της ενδυνάμωσης των νέων και άλλων ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Από το 2018 αποτελεί φορέα υποδοχής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Φλώρινα και καλύπτει τις ανάγκες όλης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όντας ένα από τα 430 Κέντρα στην Ευρώπη. Το 2018 βραβεύτηκε με το «Youth Work Ireland Tipperary Award» για την πολυετή συνεισφορά και το έργο του στον τομέα της Νεολαίας.

 

Ο ΟΕΝΕΦ, ως οργανισμός που συμβάλλει στην ανάπτυξη των φορέων και τον ατόμων της τοπικής κοινωνίας, έχει υποστηρίξει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια χρησιμοποιώντας το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό των ομάδων εργασίας και συμβάλλοντας στην μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματική πολιτική ενημέρωσης του Ομίλου, εφαρμόζεται συστηματικά με τη διαδικασία πληροφόρησης και προβολής των δραστηριοτήτων του. Επίσης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, έχει δημιουργήσει το υπόβαθρο αλλά και τις προϋποθέσεις για την ορθότερη διάχυση της πληροφόρησης και την άμεση και έγκυρη ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους κρίσιμους τομείς της ανάπτυξης, της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, από την επίσημη ίδρυση του, ο ΟΕΝΕΦ έχει ενεργή δράση στον τομέα της νεολαίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν από τους ελάχιστους περιφερειακούς φορείς που προτείνει και υλοποιεί προγράμματα ενίσχυσης, που στηρίζουν τους νέους της περιφέρειας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, προσδίδει άλλο ένα στοιχείο ωριμότητας στον χειρισμό και την ευαισθητοποίηση στην εφαρμογή πολιτικών της Ε.Ε. για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2015-19, όπως η Απασχόληση, η Ανάπτυξη και οι Επενδύσεις, μέσω της τόνωσης τους με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, το μεταναστευτικό, η δημοκρατική αλλαγή και η βαθύτερη και δικαιότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Επιπρόσθετα, από το 2011, ο ΟΕΝΕΦ, ως πιστοποιημένος φορέας αποστολής και υποδοχής εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας - European Voluntary Service (EVS) έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντική διαχειριστική ικανότητα, την οποία και θα αξιοποιήσει ως φορέας συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Εκτός από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που περιγράφηκαν παραπάνω, ακολουθεί η συνοπτική περιγραφή πρωτοβουλιών του ΟΕΝΕΦ που αποδεικνύουν έμπρακτα την πείρα και τις σχετικές ικανότητες στην επικοινωνία με το κοινό, και τις ικανότητες για την αποτελεσματική διεξαγωγή δραστηριοτήτων Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct.


Ο ΟΕΝΕΦ έχει ως σκοπό:

 

✓    Να αποτελέσει το έρεισμα για την δραστηριοποίηση όλων των νέων (και όχι μόνο), ώστε μέσα από τον διάλογο, τον προβληματισμό και την ανταλλαγή ιδεών να αναζητηθούν οι προτάσεις και οι λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την πραγματική αναβάθμιση των θεσμών.

 

✓    Να αποτελέσει ένα φορέα – ζωντανού οργανισμού, που θα επιτρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις κατευθείαν από την βάση του (δηλαδή τα ίδια του τα μέλη) και παράλληλα οι αποφάσεις αυτές να λαμβάνονται άμεσα, συνδυάζοντας την αρχαία έννοια και μορφή της Δημοκρατίας με τις απαιτήσεις της εποχής. Είναι ανάγκη η συμμετοχική δράση νέων πολιτών που νιώθουν την ανάγκη προσφοράς στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής σε πολιτισμικά γεγονότα, κοινωνικές πρωτοβουλίες αλλά και ένα πλαίσιο ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών και σκέψεων.

 

 ✓    Να προάγει τη στενή συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος της επαφής αυτής με τους φορείς του εξωτερικού είναι η «γνωριμία» με νέους θεσμούς στο πλαίσιο πάντα των κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντολογικών ζητημάτων. 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτός σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του και να συντελέσουν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι του ομίλου, συμμετέχοντας σε κάποια από τις Ομάδες Εργασίας με διάφορες θεματικές ενότητες και δραστηριότητες. Πρόκειται για έναν φορέα ανεξάρτητο, μέσα από τον οποίο ο καθένας από εμάς έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να μιλήσει για όσα τον απασχολούν, να προτείνει λύσεις, να καταθέσει την επιστημονική άποψη, την επαγγελματική του εμπειρία και γενικά να προσφέρει νέες ιδέες και οράματα. Αυτό ακριβώς το διακριτικό του γνώρισμα αποτελεί το μεγαλύτερο εχέγγυο για την έως και σήμερα επιτυχή λειτουργία του.


Ο ΟΕΝΕΦ είναι: 

  • Εγγεγραμμένος φορέας στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 και με Αριθμό Μητρώου (Α.Γε.Μ.Κ.Ο): 000129313051, κατηγορία Μητρώου: Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων και ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο: 18/12/2018.
  • Εγγεγραμμένος φορέας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αριθμό Μητρώου: 9930.
  • Μέλος της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου (Αρ. Πρωτ (Κ2): 95400) στο πλαίσιο της δράσης «Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους - EU Youth Dialogue».
  • Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΦΕΚ 4757, 09.09.2022), με δικαίωμα ψήφου.
  • Πολλαπλασιαστής του Δικτύου Eurodesk.
  • Πιστοποιημένος φορέας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015.


Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας αποτελεί πιστοποιημένο φορέα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ISO 9001:2015