Εκπαιδευτικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Το πρόγραμμα «Δημιουργία Εκπαιδευτικών Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης και Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» έχει στόχο την ενημέρωση και Ανάπτυξη Πράσινης κουλτούρας, με στόχο τη νεολαία για τους Δήμους Αμυνταίου, Φλώρινας, Πτολεμαΐδας και Πρεσπών αλλά και το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Aντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία πολυδιάστατων εκπαιδευτικών δράσεων με χωροθέτηση και ανάπτυξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην περιφέρεια του Δήμου Αμυνταίου, με τρόπο που να συμβάλει στην αναβάθμιση της εν λόγω περιοχής, με βασικό άξονα την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πολιτών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σκοπό τη μείωση της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, που σήμερα στηρίζεται κυρίως στην εκμετάλλευση του λιγνίτη για την ηλεκτροπαραγωγή.

 

Βασικός μοχλός για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η δημιουργία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής που θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο για την ενημέρωση και ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα στην ευρύτερη περιοχή της ΠΕ Φλώρινας. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει εκτός των εκπαιδευτικών σκοπών στην προσέλκυση επισκεπτών κυρίως μαθητών/τριών.

 

Το Κέντρο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2022.