Οι δράσεις μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο


Πολιτιστικές διαδρομές Φλώρινας - Florina's Cultural Routes

 

Το Σχέδιο Αλληλεγγύης με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές Φλώρινας - Florina's Cultural Routes (FloCultuR)» αποτελεί ένα Έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με φορέα υποστήριξης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και φορέα υλοποίησης τον Όμιλο Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ).

 

Το Σχέδιο "Πολιτιστικές διαδρομές Φλώρινας" (FloCultuR) αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να εξοικειώσει παιδιά ηλικίας 6-11 ετών,  με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά, τα μνημεία και μουσεία της πόλης της Φλώρινας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους.


Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές” (YEEEs24)

Το Σχέδιο “Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές” (YEEEs24) αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα ενημερωμένο και αφοσιωμένο Ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική συμμετοχή στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο ευρωσκεπτικιστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το Σχέδιο στοχεύει να προσεγγίσει τουλάχιστον 2.500 νέους (17-22 ετών) της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας μέσω δια ζώσης εκδηλώσεων/συναντήσεων και περισσότερους από 3.000 νέους (16-30 ετών) μέσω των διαδικτυακών δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα σε διάστημα 9 μηνών (Οκτώβριος 2023 - Ιούνιος 2024).

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της επικοινωνίας.


Rural Incubators

Η μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη, ανθεκτική και συμπεριληπτική οικονομία, απαιτεί τη συμμετοχή όλων. Για τον λόγο αυτό, μέσω της δημιουργίας μιας κοινότητας από incubators που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Ελλάδας με έμφαση στο θέμα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, το Impact Hub Athens, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Google.org, επιδιώκει να ενισχύσει την κοινωνική καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια και προωθεί τη δίκαιη μετάβαση προς μια “οικο-συστημική” αλλαγή.

 

Το πρόγραμμα Rural Incubators στοχεύει αφενός στον πολλαπλασιασμό των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιχειρηματικών εγχειρημάτων κοινωνικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει ενδυνάμωση και πρόσβαση σε επιχειρηματική καθοδήγηση σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες στο οικοσύστημα της κοινωνικής καινοτομίας. Αφετέρου, στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων σε ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που αφορούν και προκύπτουν από τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών. Ένας ακόμη σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η ισχυροποίηση των σχέσεων βασικών συντελεστών με το οικοσύστημα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιφερειακών ερευνητικών κέντρων και των ιδιωτικών φορέων εμβέλειας.

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας ως φορέας με σημαντική εμπειρία στον τομέα της νεανικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της ενδυνάμωσης των νέων και άλλων ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Rural Incubators.


JusT4Youth in Western Macedonia

Το παρόν Σχέδιο εντάσσεται στο πρόγραμμα "EUTeens4Green" και στοχεύει σε δύο βασικούς πυλώνες: Πρόσβαση στην πληροφόρηση των νέων τεχνολογιών που προτείνονται για την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας, αφήνοντας τις παλιές μεθόδους παραγωγής λιγνίτη και δεύτερον, τη συμμετοχή της νεολαίας στη διαδικασία της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Όλα τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με την ταυτόχρονη επικοινωνία, επαφή και μεταφορά της γνώσης με τις τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές.

 

Η διαδικασία Mετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί πολλές διαφοροποιήσεις στο νέο παραγωγικό μοντέλο, με πολλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα να προκύπτουν. Ιδιαίτερα, οι Ενεργειακοί Δήμοι, όπως η Φλώρινα, το Αμύνταιο και η Πτολεμαΐδα δοκιμάζονται και εμείς εστιάζουμε στη συμμετοχή των νέων, οι οποίοι βλέπουν ένα μέλλον ερημοποίησης.  Η βασική ιδέα είναι αναπτυχθούν δράσεις πράσινης υποδομής και προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα των αστικών περιοχών, αυξάνοντας την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος, ώστε να μην προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις ή διάφοροι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUTeens4Green.


Road Map of Social Enterprises

The project ‘Road Map of Social Enterpises’, is co-financed through the Erasmus + Programme, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices; Capacity building in the field of youth, with the main goal to create a digital online map that will also contain data on social enterprises from 8 countries from the region. The mission of the cross-sectorial project is networking among small businesses, young organizations and educational institutions, as well as increasing the interest of young people in entrepreneurship. The Lead Applicant Organisation of the project ROAD SE is Youth Alliance – Krusevo and Association of Active Youths of Florina acts as a partner of the project. Living Library Sessions “Kozani’s Just Transition as an open book”

Το παρόν Σχέδιο εντάσσεται στο πρόγραμμα "EUTeens4Green", το οποίο προσφέρει μια ευκαιρία στους νέους και νέες να αναλάβουν δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη Μετάβαση σε μια "πράσινη" οικονομία. Τα εργαστήρια στοχεύουν να φέρουν τον άνθρωπο σε πρώτη προτεραιότητα, χρησιμοποιώντας τον ανθρώπινο παράγοντα ως μέσο για να τονίσουμε τη συμμετοχή που θα πρέπει να έχουν οι νέοι/νέες στη Δίκαιη Μετάβαση, μία μεταβατική διαδικασία που θα αντιμετωπίσει η Κοζάνη.

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό και οπτικοακουστικό ψηφιακό βιβλίο, για τη Μετάβαση της Κοζάνης, που θα είναι το σημείο καμπής τους για να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της Πράσινη Μετάβασης, καθώς και ένα προσβάσιμο αρχείο για τις μελλοντικές γενιές που θα μπορούν να το "επισκέπτονται".

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUTeens4Green.


Εμείς στη θέση Ευρωβουλευτών

Το Σχέδιο Αλληλεγγύης "Εμείς στη θέση Ευρωβουλευτών" σκοπεύει να προσφέρει ένα φόρουμ για τους συμμετέχοντες για να συζητήσουν το θέμα της διεύρυνσης του γνωστικού τους πεδίου σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή θεσμική δομή. Βασική προτεραιότητα είναι να εμφυσήσουμε την ιδέα ότι υπεύθυνος ευρωπαίος πολίτης είναι αυτός που ενημερώνεται, ασκεί, συμμετέχει και ερευνά θέματα, πολιτικές και λειτουργίες που είναι σημαντικά για αυτόν, ανεξάρτητα από το εάν σχετίζονται ή όχι με αντικείμενο μελέτης. Θα αναμένεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που προάγουν την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ο κύριος στόχος αυτού του Σχεδίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις περίπλοκες νομικές διαδικασίες της νομοθετικής διαδικασίας με απλοποιημένο και κατανοητό τρόπο. Η παροχή ευκαιριών στη νεολαία της περιοχής της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας ευρύτερα, αποτελεί προτεραιότητα που προάγει τη νεανική αλληλεγγύη. Η παροχή εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων για νέους είναι ένα μέσο βοήθειας ορισμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ παράλληλα προωθεί τη συνεργασία. 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.


Alternative Sports for Youth: αθλητικός τουρισμός για τη Νεολαία

Το Σχέδιο Αλληλεγγύης "Alternative Sports for Youth: αθλητικός τουρισμός για τη Νεολαία", βασίζεται στο γενικότερο όραμα και σκοπό του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (ΑΟΦ) σε συνέργεια με τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) για την παροχή ευκαιριών άθλησης και γενικότερης δραστηριοποίησης των νέων στην περιοχή. Ο ΑΟΦ δραστηριοποιείται στα παρακάτω αθλήματα: Χιονοδρομία (Καταβάσεων & Δρόμων Αντοχής), Ποδηλασία (Βουνού & Δρόμου) και Ορειβασία - Αναρρίχηση. Ζούμε σε έναν δήμο που περιβάλλεται από δάση, υπέροχα βουνά, μοναδική χλωρίδα και πανίδα, πληθώρα λιμνών, δύο χιονοδρομικά κέντρα, ατελείωτα μονοπάτια και μοναδικές διαδρομές.

 

Είναι ζωτικής σημασίας για τις νέες γενιές να βρίσκονται κοντά στη φύση και να κατανοούν τη σημασία της, προκειμένου να δημιουργήσουν μια ζωή γεμάτη συναρπαστικές περιπέτειες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν μεταδώσουμε τις γνώσεις, την αγάπη και τις εμπειρίες μας στους νέους/εες και τους/τις εμπνεύσουμε σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.Arktos - Archery in ecotourism

Tο Σχέδιο Αλληλεγγύης «Arktos - Archery in ecotourism» έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου, κινητικά και πνευματικά. Αποτελεί ιδανικό μέσο αναψυχής σε ομάδες νέων ατόμων, που επιθυμούν να καλλιεργήσουν δεξιότητες χαμηλής έντασης, αλλά και να απασχοληθούν αναγνωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον γύρω τους. 

 

Το Σχέδιο αφορά τη διοργάνωση συναντήσεων και εργαστηρίων για νέους, που θα υλοποιηθούν το διάστημα Σεπτεμβρίου 2022 έως Αυγούστου 2023. Οι θεματικές των εργαστηρίων εστιάζουν σε θέματα περιβάλλοντος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης οικοτουριστικών δράσεων τοξοβολίας και περιήγησης στη φύση για νέους/εες του αστικού χώρου, που επιθυμούν να “αποδράσουν” από την καθημερινότητα και να γνωρίσουν την φύση. Βασικός άξονας είναι η ανάδειξη του τουριστικού, πολιτισμικού και οικολογικού αποθέματος μέσα από τις δραστηριότητες  τη καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης.

 

Τα δωρεάν εργαστήρια υλοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε εβδομαδιαία βάση. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.


Δημιουργική Γραφή: ένα εργαλείο επικοινωνίας, αυτοέκφρασης και αλληλεγγύης

Tο Σχέδιο Αλληλεγγύης «Δημιουργική Γραφή: ένα εργαλείο επικοινωνίας, αυτοέκφρασης και αλληλεγγύης» έχει ως στόχο να καταστήσει αντιληπτό το ρόλο της έκφρασης, της γραφής και του λόγου, διδάσκοντας αφηγηματικές τεχνικές, ποίηση, στιχουργική, μελοποίηση, μετάφραση, θεατρική γραφή, κινηματογραφική γραφή και σεναριογραφία.

 

Το σχέδιο αφορά τη διοργάνωση συναντήσεων και εργαστηρίων για νέους, που θα υλοποιηθούν το διάστημα Μαρτίου 2022 έως Φεβρουαρίου 2023. Οι θεματικές των εργαστηρίων εστιάζουν σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που καθορίζονται κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου προτεραιότητα δίνεται στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, με την υποστήριξη της ιατρικής και κοινωνικής περίθαλψης και την προώθησης της υγείας και ευεξίας. Τα δωρεάν εργαστήρια υλοποιούνται στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, σε εβδομαδιαία βάση. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

 


Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης

Tο σχέδιο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» προβλέπει την εντατική συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση της χάραξης καινοτόμων πολιτικών σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. 

 

Το σχέδιο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και στις δραστηριότητες του συμμετέχουν νέοι και νέες 16-30 ετών, που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και γενικά δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και δραστηριοτήτων σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με φορέα συντονισμού τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας σε συνεργασία με νέες και νέους από όλη την Περιφέρεια, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.


Δανειστικό αποθετήριο έργων Τέχνης

Το Δανειστικό αποθετήριο Έργων Τέχνης  αποτελεί ένα καινοτόμο κοινωνικό σχέδιο εξοικείωσης και οικειοποίησης του έργου τέχνης, σε χώρους καθημερινότητας, που έχει ως στόχο να εξοικειώσει τον καθημερινό πολίτη με τον βλεμματικό του αναπροσδιορισμό. Νέοι καλλιτέχνες με διαπιστευτήρια από Σχολές Καλών Τεχνών ηλικίας 19 -25 ετών, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, θα αναδομούν και θα αναπροσαρμόσουν χώρους δημόσιας χρήσης, σε χώρους διάδρασης μεταξύ των πολιτών.

 

Το σχέδιο αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρίζεται ως Έργο Αλληλεγγύης, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. Η διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2020. 


Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης

Βασικός στόχος του σχεδίου "Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης" είναι η ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας, η ενημέρωση των νέων για σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα και η παροχή ίσων ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή απόψεων. Το σχέδιο αφορά τη διοργάνωση συναντήσεων και εργαστηρίων για νέους 15 έως 22 ετών, που θα υλοποιηθούν το διάστημα Νοεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2020. Οι θεματικές των εργαστηρίων εστιάζουν σε θέματα που αφορούν τις ευκαιρίες των νέων στην Ευρώπη και την καλύτερη ενημέρωση τους σε θέματα θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά που σχετίζονται με την Ε.Ε. Τα εργαστήρια υλοποιούνται στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, σε εβδομαδιαία βάση. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 


Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές περιοχές

Το σχέδιο SERA (Social Entrepreneurship in Rural Areas) αποτελεί ένα καινοτόμο σχέδιο αλληλεγγύης που στοχεύει στην υποστήριξη νέων που επιδιώκουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, επισκέψεων, συναντήσεων, συζητήσεων και δράσεων αλληλεπίδρασης η ομάδα στόχος, που θα αποτελείται κυρίως από ανέργους 18-30 ετών, θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει ικανότητες, γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι στόχοι του σχεδίου είναι: η εξασφάλιση της επιχειρηματικής προσέγγισης στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα συμμετεχόντων καθώς και να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών που θα δώσουν ώθηση και στήριξη στις τοπικές κοινωνίες και θα εργάζονται με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον στο σύνολο.


Οι Νέοι +εργάζονται

Η δράση έχει βασικό στόχο την ενημέρωση και αφύπνιση της νεολαίας, με τη συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις και διαλόγους που θα τους δώσουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τη σημασία της συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες, με πρώτη αυτή των εκλογικών διαδικασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.


Παιχνιδαγωγείο

Ο ΟΕΝΕΦ έχοντας ως στόχο τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και την ανάληψη πρωτοβουλιών που προάγουν την ψυχική υγεία, οργανώνει για τους μικρούς του φίλους το «Παιχνιδαγωγείο: Από την Ιδέα στην Έκφραση», ένα διήμερο δράσεων γεμάτο φαντασία, δημιουργικότητα και παιχνίδι. Το διήμερο αυτό είναι αφιερωμένο στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης μας. Σκοπός μας είναι να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών, να ενισχύσουμε την φαντασία τους, την ποιοτική έκφραση του χαρακτήρα τους και να τα ωθήσουμε σε υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας. Η μάθηση δεν συντελείται μόνο στα σχολικά θρανία. Οι δημιουργίες, το παιχνίδι, το εικαστικό παιχνίδι είναι τρόποι μάθησης, που συμβάλλουν τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη. Το Παιχνιδαγωγείο υλοποιείται ιδιαίτερα επιτυχημένα από το 2012 και έχει γίνει πλέον θεσμός της πόλης. 


Η καμπάνια 'No Hate Speech Movement' (κατά της ρητορικής μίσους)

Η καμπάνια 'No Hate Speech Movement' (κατά της ρητορικής μίσους) του Συμβουλίου της Ευρώπης στοχεύει στην καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους, του ρατσισμού και των διακρίσεων στο διαδίκτυο. Η καμπάνια εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος 'Οι νέοι καταπολεμούν τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο'. 

 

Οι Ενεργοί Νέοι Φλώρινας συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο ΟΕΝΕΦ μια από τις οργανώσεις που είναι εταίρος και υποστηρικτής της καμπάνιας στην Ελλάδα.


Πως μπορείτε εσείς να συμμετάσχετε στην καμπάνια;

  • Κάντε “Join ανεβάζοντας την φωτογραφία σας και μοιράζοντας το μήνυμα σας με χιλιάδες άλλους νέους στην Ευρώπη και στον κόσμο! 
  • Κάντε “Like” στην Ελληνική σελίδα της καμπάνιας στο facebook! 
  • Μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία σας ή τη γνώμη σας για το λόγο μίσους στο διαδίκτυο.
  • Μοιραστείτε την καμπάνια με τους διαδικτυακούς σας φίλους!