Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης, Απρίλιος 2020

8,15 και 22 Απριλίου 2020

 

 

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του COVID, όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος "Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης" πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας ΖΟΟΜ. 

 

 

Στις 8, 15 και 22 Απριλίου υλοποιήθηκαν τα διαδικτυακά εργαστήρια με focus στην "Ημέρα της Ευρώπης" 09 Μαΐου, αλλά και με παράλληλη ενημέρωση των νέων παιδιών και φοιτητών σχετικά τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID. 

 


15 και 22 Απριλίου 2020

 

Ειδικότερα, κατά τις διαδικτυακές συναντήσεις των Ενεργών Νέων, που έλαβαν χώρα στις 15 και 22 Απριλίου 2020, υλοποιήθηκαν επιπρόσθετες διαδικτυακές Ανταλλαγές Νέων - Virtual Youth Exchanges, με τη συμμετοχή 32 Νέων από την Ελλάδα (συμμετέχοντες του προγράμματος Ενεργοί Πολίτες - Ευρωπαίοι Πολίτες) και από την Ιρλανδία. 

 

Οι διαδικτυακές ανταλλαγές είχαν διαδραστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες νέοι δημιούργησαν Online quiz, με ερωτήσεις για τη χώρα και τον πολιτισμό τους, οι οποίες είχαν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τα quiz περιείχαν 15 ερωτήσεις και για την ανάγκη του quiz, χρησιμοποιήθηκε η Online πλατφόρμα Kahoot.