Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης


Βασικός στόχος του σχεδίου "Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης" είναι η ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας, η ενημέρωση των νέων για σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα και η παροχή ίσων ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή απόψεων. Το σχέδιο αφορά τη διοργάνωση συναντήσεων και εργαστηρίων για νέους 15 έως 22 ετών, που θα υλοποιηθούν το διάστημα Νοεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2020. Οι θεματικές των εργαστηρίων εστιάζουν σε θέματα που αφορούν τις ευκαιρίες των νέων στην Ευρώπη και την καλύτερη ενημέρωση τους σε θέματα θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά που σχετίζονται με την Ε.Ε. Τα εργαστήρια υλοποιούνται στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, σε εβδομαδιαία βάση. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 


1ος μήνας: Αύγουστος 2019

 

Προγραμματισμός και Οργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό την έγκαιρη έναρξη του σχεδίου στην αρχή της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη φάση αυτή έγινε η κατανομή των ρόλων στην ομάδα των νέων που συντονίζουν το σχέδιο.

Επίσης, ορίστηκε η ομάδα στελεχών του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Τέλος, ο coach της 5μελούς ομάδας ανέλαβε ρόλο καθοδηγητικό, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου.

2ος μήνας: Σεπτέμβριος 2019

 

Συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και διευθυντές από τοπικά Λύκεια της Φλώρινας και των Πρεσπών , καθώς και με Φοιτητικούς Συλλόγους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τον καθορισμό των ρόλων και του τρόπου συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την υλοποίηση του σχεδίου.

Δημοσίευση πρόσκλησης συμμετοχής στο πρόγραμμα για νέους και νέες 15-22 ετών.

3ος μήνας: Οκτώβριος 2019

 

Συγκρότηση ομάδων μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι επιλέχθηκαν  μέσα από τη διαδικασία

ανοιχτής πρόσκλησης, με online ερωτηματολόγιο και γράμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σχέδιο.
4ος μήνας: Νοέμβριος 2019

 

Έναρξη συναντήσεων και εργαστηρίων χειμερινής περιόδου. Εισαγωγικά για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα και ευκαιρίες για νέους. Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2019, έγιναν οι πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές/φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς-συντονιστές του προγράμματος, με σκοπό τη γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων και την εισαγωγική τους ενημέρωση για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους.

Εργαστήριο 1ο με focus στην "Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού", 20 Νοεμβρίου.

5ος μήνας: Δεκέμβριος 2019

 

Εργαστήριο 2ο με focus στην "Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", την 10η Δεκεμβρίου, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τους συμμετέχοντες μαθητές, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.   

6ος μήνας: Ιανουάριος 2020

 

Εργαστήριο 3ο με focus στην "Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων", 28 Ιανουαρίου

και "Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο", 05 Φεβρουαρίου.

 

 
7ος μήνας: Φεβρουάριος 2020

 

Εργαστήριο 4ο με focus στην "Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου", 13 Φεβρουαρίου, ραδιοφωνικές εκπομπές ενημέρωσης για την Ε.Ε και επιπλέον ενημερωτικές συναντήσεις με την ομάδα των νέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

8ος μήνας: Μάρτιος 2020

 

Εργαστήριο 5ο με focus στην "Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή", 15 Μαρτίου και ενημέρωση σε

συνεργασία με το Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Ενημέρωση των συμμετεχόντων νέων σχετικά με την αγορά εργασίας και τις σύγχρονες εργασιακές συνθήκες. Βιογραφικό, συνέντευξη στην αγορά εργασίας και ευκαιρίες σε διεθνές επίπεδο.

9ος μήνας: Απρίλιος 2020

 

Διαδικτυακό Εργαστήριο 6ο με focus στην "Ημέρα της Ευρώπης", 09 Μαΐου και Virtual Youth Exchanges.
10ος μήνας: Μάιος 2020

 

Διαδικτυακό Εργαστήριο 7ο με focus στην "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος", 05 Ιουνίου, για την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και τη συνειδητοποίηση για ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών και δράσεων σε συνεργασία με σχολικές μονάδες.

11ος μήνας: Ιούνιος 2020

 

Διαδικτυακό Εργαστήριο 8ο με focus στην "Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη", 14 Ιουνίου, για ενημέρωση και πληροφόρηση των συμμετεχόντων σχετικά με τη σημαντικότητα της αιμοδοσίας.

12ος μήνας: Ιούλιος 2020

 

Τελική εκδήλωση σε μικρότερο κύκλο, λόγω covid-19. Απολογισμός, αξιολόγηση του προγράμματος και κλείσιμο. Βιωσιμότητα σχεδίου και σχεδιασμός επόμενης χρονιάς. Δημιουργία απολογιστικού βίντεο από την πενταμελή ομάδα συντονισμού νέων, όπου παρατίθενται με τη μορφή συνέντευξης, οι δράσεις, οι εμπειρίες, οι γνώσεις αλλά και τα οφέλη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες μέσω του σχεδίου.Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης ||


To προτεινόμενο σχέδιο, θα συνεχίσει το ιδιαίτερα επιτυχημένο τοπικό πρόγραμμα του ΟΕΝΕΦ «Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης» (το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης) που εφαρμόστηκε κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και μέσω του οποίου πετύχαμε την ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας και την αντίστοιχη ενημέρωση των νέων για σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα και την παροχή ίσων ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή απόψεων. Το παρόν σχέδιο συνεχίστηκε και για δεύτερη συνεχόμενη φορά, με τη διοργάνωση συναντήσεων και εργαστηρίων για νέους 15 έως 22 ετών, που υλοποιήθηκαν το διάστημα Αυγούστου 2020 και Μαρτίου 2022. Οι θεματικές των εργαστηρίων εστίαζαν σε θέματα που αφορούν τις ευκαιρίες των νέων στην Ευρώπη και την καλύτερη ενημέρωση τους σε θέματα θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά που σχετίζονται με την Ε.Ε. Τα εργαστήρια υλοποιήθηκαν στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, σε εβδομαδιαία βάση. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 


Απρίλιος - Μάιος 2021 

 • Προγραμματισμός και οργάνωση των δραστηριοτήτων με σκοπό την έγκαιρη έναρξη του Σχεδίου.
 • Κατανομή ρόλων μέσα στην 5μελή ομάδα που συντόνιζαν την όλη διαδικασία.
 • Υποστηρικτικός ρόλος από την ομάδα του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας.
 • Συναντήσεις με εκπροσώπους όπως εκπαιδευτικοί, διευθυντές, φοιτητές, σχολεία, και Φοιτητικοί Σύλλογοι Πανεπιστημίων.

 

Μάιος - Ιούνιος 2021  

 • Αναπροσαρμογή μέρους των δραστηριοτήτων σε διαδικτυακή μορφή.
 • Συναντήσεις με συνεργαζόμενους φορείς όπως σχολεία, Πανεπιστήμια και οργανισμούς κοινωνικής δράσης.
 • Έναρξη δραστηριοτήτων και υλοποίηση εργαστηρίων με ενδεικτικές θεματικές: "Ημέρα Ευρώπης", "Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη - Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις",  “Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος”, "Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη".

Ιούλιος - Αύγουστος 2021

 • Συναντήσεις εργασίας των μελών της συντονιστικής ομάδας με τον coach.
 • Οργάνωση δια ζώσης και εικονικών δραστηριοτήτων, για την επόμενη σχολική - ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Συναντήσεις για τη μεγιστοποίηση της δημοσιοποίησης του παρόντος Σχεδίου με τους συνεργαζόμενους φορείς.


Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2021

 • Συνάντηση με Ευρωβουλευτή, με αφορμή τη “Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας”. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι νέοι/νέες είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε ένα γόνιμο διάλογο σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, τις θεμελιώδεις αξίες της Ε.Ε καθώς και τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των νέων για τη διαμόρφωση του μέλλοντός της.
 • Συμμετοχή σε δράσεις όπως: "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021", "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων", “Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα”.

Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2021

 • Εργαστήρια με θεματικές: "Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού", “Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία”, "Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".
 • Πληροφόρηση σε τοπικά Σχολεία  της Φλώρινας, από την ομάδα συντονισμού του Σχεδίου και του ΟΕΝΕΦ για τις ευκαιρίες κινητικότητας που προσφέρει η Ε.Ε. μέσω του Erasmus+ και του European Solidarity Corps. 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022

 • Παύση εργαστηρίων τον Ιανουάριο λόγω σεισμικής δραστηριότητας στη Φλώρινα.
 • Ενημερωτικό εργαστήριο με θέμα  για το RescEU, το ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Το  εν λόγω εργαστήριο υλοποιήθηκε με αφορμή τη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και στόχευε στη γενικότερη ενημέρωση των συμμετεχόντων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και μέτρα προστασίας από τον σεισμό.

Μάρτιος 2022

 • Απολογισμός και αξιολόγηση Σχεδίου.
 • Συγκέντρωση εκπροσώπων των συνεργαζόμενων φορέων του Σχεδίου, του coach και της ομάδας συντονισμού.
 • Προβολή των βίντεο και φωτογραφιών που έφτιαξε η ομάδα συντονισμού.
 • Συζήτηση για τον αντίκτυπο του Σχεδίου στην τοπική κοινωνία και τα αποτελέσματά του.


Φωτογραφικό υλικό του Σχεδίου