Συμμετοχή του ΟΕΝΕΦ στην 1η συνεδρίαση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Διάλογος της Ε.Ε. με τους νέους»

Με απόλυτη επιτυχία και τη συμμετοχή του συνόλου των 25 μελών της πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου που συστάθηκε με πρωτοβουλία της Υπουργού, κ. Νίκης Κεραμέως και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Διάλογος της Ε.Ε. με τους νέους».

Την Εθνική Ομάδα Διαλόγου αποτελούν 25 οργανώσεις και φορείς από όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή κοινωνικών οργανώσεων, πολιτικών νεολαίων, κοινοβουλευτικών κομμάτων και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

Την έναρξη των εργασιών έκανε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, η οποία τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει από την πρώτη στιγμή τα θέματα νεολαίας στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της και ότι η λειτουργία της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου ξεκινά τη διαδικασία για μια επί της ουσίας διαβούλευση με τους νέους.

«Περιμένω την καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων, μέσα από τις οποίες μπορούμε μαζί να σχεδιάσουμε την εθνική μας στρατηγική στον τομέα πολιτικής για τη νεολαία, αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά στις διαδικασίες υλοποίησης των στόχων της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων της χώρας μας» τόνισε η Υπουργός και κάλεσε τα μέλη να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, προκειμένου ο διάλογος να ανοίξει σε όλο το φάσμα των φορέων νεολαίας, ειδικότερα εκείνων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, κ. Γεώργιος Βούτσινος, χαιρέτισε την έναρξη των διαδικασιών της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου και τόνισε την ανάγκη διαλόγου και ενεργού συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας με την πολιτεία και την κοινωνία.

«Με την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των νεολαιίστικων οργανώσεων και των φορέων της κοινωνίας, ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε θετική κατεύθυνση στην αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν και ενδιαφέρουν τις νέες και τους νέους της χώρας μας, ιδιαίτερα ζώντας σε αυτή τη δύσκολη και σύνθετη περίοδο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη νεολαία» είπε ο Γενικός Γραμματέας και δεσμεύτηκε να υπάρξει κάθε υπηρεσιακή υποστήριξη στη δουλειά της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου».

Το σύνολο των μελών της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και τόνισαν την ανάγκη λειτουργίας της διαδικασίας αυτής ως μια διττή διαβούλευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα δυναμικό εργαλείο συνεργασίας των νέων με τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων και την κοινωνία, με έμφαση και σε νέους που δεν είναι μέλη οργανώσεων και σχημάτων νεολαίας.

 

* Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ στοχεύει και απευθύνεται στη νεολαία, και ως εκ τούτου, συμμετέχει ως φορέας διάχυσης και μέλος στην Εθνική Ομάδα Διαλόγου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους (EU Youth Dialogue)”, σχετικά με την Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Νεολαίας "Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη νεολαία 2017-2027", με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την καταγραφή των ενδιαφερόντων και των ζητημάτων που απασχολούν τις νέες και τους νέους της χώρας μας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας. Ειδικότερα, στην 1η Συνεδρίαση της ΕΟΔ, τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του ΟΕΝΕΦ και Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, και η Εύα Γιαννάκη, ενεργό μέλος και εθελόντρια του ΟΕΝΕΦ.

Παρακάτω ακολουθεί και το σχετικό φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή του ΟΕΝΕΦ ως φορέα διάχυσης και μέλος στην Εθνική Ομάδα Διαλόγου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Διάλογος της Ε.Ε. με τους Νέους (EU Youth Dialogue)”.