Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης

Οι Ενεργοί Νέοι Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ),  αποτελούν έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό, νεανικό οργανισμό που συμβάλλει με την πολυετή παρουσία και την πλούσια δραστηριότητα του, στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Στη δεκαετή και πλέον παρουσία του, υποστηρίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και πρωτοβουλία θέτοντας στη διάθεση της κοινωνίας, το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό των ομάδων εργασίας του και συμβάλλοντας με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία των μελών του στη διαμόρφωση εποικοδομητικών κύκλων διαλόγου και προτάσεων που συνεισφέρουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας μας. Παράλληλα, φιλοξενώντας το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει το υπόβαθρο αλλά και τις προϋποθέσεις για την ορθότερη έγκυρη και έγκαιρη διάχυση της πληροφόρησης για τις εξελίξεις αναφορικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, στους κρίσιμους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης, της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

 

Η συμμετοχή της Δυτικής Μακεδονίας στο μεγάλο, δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα της μετάβασης σε μία “καθαρή” ενεργειακά περιφέρεια, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους νέους και ιδιαίτερα τα μέλη και τους εθελοντές του φορέα μας.  Πλέον, η Δυτική Μακεδονία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς αποτελεί μία από τις τρεις περιφέρειες-πιλότους, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Coal Regions in Transition Platform». Η νέα εποχή για την οικονομία και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή των νέων, γιατί το μέλλον πρέπει να χτιστεί στις βάσεις της εμπειρίας αλλά πολύ περισσότερο να στηριχθεί στα θεμέλια μιας σύγχρονης, ελπιδοφόρας νεανικής ματιάς.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΕΝΕΦ έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2020, με την πρώτη ενημερωτική ψηφιακή δράση διαλόγου μεταξύ νέων της Δ. Μακεδονίας και του Προέδρου και Συντονιστή της Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) κ. Μουσουρούλη. Οι δράσεις του ΟΕΝΕΦ θα εντατικοποιηθούν στους επόμενους μήνες εισάγοντας μια νέα μακροχρόνια στρατηγική επιλογή που οραματίζεται να επιτύχει τη συνεργασία των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συμμετέχει στο αναπτυξιακό εγχείρημα όπου και όποτε ζητηθεί, αλλά και να παρέμβει με γνώμονα και προτεραιότητα την ανάπτυξη του νεανικού ανθρώπινου δυναμικού.

 

Το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα που θα αποτελέσει μια ουσιαστική απάντηση της νεολαίας θα είναι το 1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021 με τη συμμετοχή περισσότερων από 150  νέων της Περιφέρειας μας. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Το συνέδριο με τίτλο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» θα αποτυπώσει την εγγενή διάθεση για μία σύγχρονη, επιστημονική και καινοτόμο παρέμβαση στο τοπίο των εξελίξεων της απολιγνιτοποίησης αλλά παράλληλα θα περιγράψει τους λόγους της φυγής των νέων από τον τόπο τους, την τεράστια συρρίκνωση της αγοράς εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, αλλά κυρίως θα προτείνει λύσεις με μια διαφορετική και ριζοσπαστική οπτική.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε συνεντεύξεις σχετικά με το Συνέδριο - Forum για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ.


Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.

Το 1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι γεγονός! 

Η συμμετοχή της Δυτικής Μακεδονίας στο μεγάλο, δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα της μετάβασης σε μία πράσινη Περιφέρεια, δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορους τις νέες και τους νέους, τα μέλη και τους εθελοντές του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας. Η νέα εποχή για την οικονομία και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή των νέων της περιοχής, γιατί το μέλλον πρέπει να χτιστεί στις βάσεις της διεθνούς εμπειρίας αλλά πολύ περισσότερο να στηριχθεί στα θεμέλια μιας σύγχρονης, ελπιδοφόρας νεανικής ματιάς.

 

Το πρώτο βήμα που μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική δράση της νεολαίας ήταν το 1ο Συνέδριο - Forum της νεολαίας της Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2022 με τη συμμετοχή περισσότερων από 150 νέων της Περιφέρειας μας. 

 

Το 1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας με τίτλο: «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» σκόπευε να αποτυπώσει τη διάθεση για μία σύγχρονη, επιστημονική και καινοτόμα παρέμβαση των νέων στο τοπίο των εξελίξεων της απολιγνιτοποίησης. Παράλληλα, επιδίωξε να περιγράψει τους λόγους της φυγής των νέων από τον τόπο τους, την τεράστια συρρίκνωση της αγοράς εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και να δοκιμάσει να προτείνει λύσεις με μια διαφορετική και καινοτόμα οπτική. Το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), και στις δραστηριότητες του συμμετείχαν νέοι και νέες 16-35 ετών, που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και γενικά δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Θέλεις λοιπόν και εσύ να ενημερωθείς, να συζητήσεις τα ζητήματα της απολιγνιτοποίησης και της αλλαγής του παραγωγικού προφίλ της περιοχής μας; Θέλεις να λάβεις μέρος καταθέτοντας προτάσεις και εναλλακτικές; Θέλεις να συνδιαμορφώσεις το μέλλον μας; 

 

Οι νέοι μιλούν για την ενεργειακή μετάβαση - πάρε μέρος και εσύ!


Γνωρίστε τους ομιλητές του Συνεδρίου! 

Οι ομιλητές του Συνεδρίου ήταν εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία της Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν σε συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, σε ανοιχτούς διαλόγους με τους νέους συμμετέχοντες και σε παρουσιάσεις επιστημονικών αναλύσεων, σχετικά με τα ζητήματα της απολιγνιτοποίησης και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της ΠΔΜ. 

 

Στο ίδιο πλαίσιο, κινήθηκαν και οι προσκεκλημένοι ομιλητές από περιοχές του εξωτερικού (Ιταλία, Ιρλανδία, Πολωνία) που βρίσκονται εξίσου σε καθεστώς Μετάβασης και αντάλλαξαν καλές πρακτικές με τους νέους. 

 

Βρείτε εδώ τον Οδηγό Μελέτης, τις παρουσιάσεις των ομιλητών αλλά και τις αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου. Ακόμη, μπορείτε να δείτε εδώ αποσπάσματα των ομιλιών στο επίσημο κανάλι του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας στο Youtube. 

Πρόγραμμα Συνεδρίου - Conference Agenda 


Η υλοποίηση του 1ου Συνεδρίου - Forum Νεολαίας Δυτικής Μακεδονίας "Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη - Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις" δεν θα μπορούσε να είναι επιτυχής χωρίς τη συμβολή των επίσημων συνεργατών του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας.

 

Η δεξαμενή σκέψης "The Green Tank" συνέβαλε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του Συνεδρίου στο επιστημονικό και ακαδημαϊκό περιεχόμενό του.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το Green Tank, παραχώρησε, για τις ανάγκες της παρουσίασης της έρευνας "Ο ρόλος της νεολαίας στη Δίκαιη Μετάβαση: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας" , το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ "Hope Beyond Coal in Greece’s Valley of Tears". Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ

 

Κατά τον ίδιο τρόπο και προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την πολυπλοκότητα των αποφάσεων της Μετάβασης αλλά και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα, ο Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΟΔΕΘ), συνεργάτης του ΟΕΝΕΦ από το 2019, προετοίμασε τον Οδηγό Μελέτης του Συνεδρίου. 

Download
Απολιγνιτοποίηση και Μεταλιγνιτική Εποχή - Οδηγός Μελέτης
Οδηγός Μελέτης - ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙ
Adobe Acrobat Document 6.0 MB

Στο ίδιο πλαίσιο, επεκτάθηκε και η συνεργασία του ΟΕΝΕΦ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας, του τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, του Πανεπιστημίου επιμελήθηκε το βασικό στοιχείο της οπτικής ταυτότητας του Forum, δημιουργώντας το λογότυπο του Σχεδίου.   

 


Τα αποτελέσματα του 1ου Συνεδρίου - Forum Νεολαίας Δυτικής Μακεδονίας

• 𝗬𝗼𝘂𝗘𝗨𝗥𝗲𝗴𝗶 •

Περισσότεροι από 250 νέες και νέοι συμμετείχαν ενεργά σε ένα πλούσιο πλέγμα δράσεων, όπου είχαν τη δυνατότητα να συνδιαλεχθούν με καταξιωμένους ομιλητές, να ακούσουν επιστημονικές αναλύσεις και να εμπλακούν σε ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης και διαδραστικές εφαρμογές σχετικά με τα ζητήματα της απολιγνιτοποίησης και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας.

  • Διαβάστε το αναλυτικό Δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα μας: εδώ
  • Δείτε όλο το φωτογραφικό υλικό του Συνεδρίου: εδώ
  • Δείτε όλα τα βίντεο από την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου και τις ομιλίες των εισηγητών/τριών: εδώ

Τα αποτελέσματα των εργασιών του Συνεδρίου διαμοιράστηκαν σε όλη την τοπική κοινωνία και σε όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Τελική Έκθεση, το τελικό στάδιο του έργου, περιέχει τις προτάσεις που έκαναν οι νέοι για μια ομαλότερη διαδικασία Μετάβασης και είναι μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των προτεραιοτήτων τους για την επόμενη μέρα μετά το πέρας της αυτής. 

 

Η Τελική Έκθεση φιλοδοξούμε να αποτελέσει μελλοντικά τη βάση για να τεθούν τα θεμέλια για μια μακρά συνεργασία μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών και των νέων, η οποία θα κινείται στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτού διαλόγου και της ενεργούς συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αναφορικά με τις προκλήσεις που προκύπτουν. 

Download
Μπορείτε να κατεβάσετε την Τελική Έκθεση στα ελληνικά, παρακάτω:
Concept-Note-1o-Forum-Νεολαίας-Δυτικής-Μ
Adobe Acrobat Document 911.1 KB
Download
Μπορείτε να κατεβάσετε την Τελική Έκθεση στα αγγλικά, παρακάτω:
CONCEPT NOTE - ENGLISH FINAL.pdf
Adobe Acrobat Document 12.6 MB