Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές” (YEEEs24)

Το Σχέδιο “Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές” (YEEEs24) αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα ενημερωμένο και αφοσιωμένο Ευρωπαϊκό εκλογικό σώμα, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική συμμετοχή στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο ευρωσκεπτικιστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κύριοι στόχοι του Σχεδίου: 

● Να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη δημοκρατική συμμετοχή αλλά και να παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας

● Να προσεγγίσει τους νέους ανθρώπους αλλά και τους νέους της Δυτικής Μακεδονίας  που ψηφίζουν για πρώτη φορά σε Ευρωεκλογές (17-22 χρονών), προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τον ρόλο και τις δημοκρατικές αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της συμμετοχής τους στις Ευρωεκλογές του 2024.

● Να ενισχύσει  την πρωτοβουλία του together.eu και να διατηρηθεί ένας συνεχής διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαίων πολιτών της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα σε διάστημα 9 μηνών (Οκτώβριος 2023 - Ιούνιος 2024) μέσω διαδικτυακών αλλά και δια ζώσης δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα:

 

Δράσεις δια ζώσης:  Σε κάθε μία από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας,  ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας θα οργανώσει επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς (Λύκεια & Πανεπιστημιακά Τμήματα) προσφέροντας διαδραστικές δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης και δράσεις  ενημέρωσης σε νέους και άτομα που ψηφίζουν για πρώτη φορά με επίκεντρο την Ευρωεκλογές του 2024.

 

Διαδικτυακές δράσεις:

● Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok)

● Δημιουργία Εκπαιδευτικών Podcasts

●Radio Talk shows: Δραστηριότητες Επικοινωνίας με τη συμμετοχή σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές, σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και ραδιοφωνικές εκπομπές

 

Σκοπός & Ομάδα - Στόχος: Το Σχέδιο στοχεύει να προσεγγίσει τουλάχιστον 2.500 νέους (17-22 ετών) της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας μέσω δια ζώσης εκδηλώσεων/συναντήσεων και περισσότερους από 3.000 νέους (16-30 ετών) μέσω των διαδικτυακών δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων.

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της επικοινωνίας.

 

#YEEEs24


Association of Active Youths of Florina (OENEF) since 2010 is offering opportunities for young people in the Region of Western Macedonia (WM), Greece, enhancing democratic and youth participation, inclusion and active citizenship. Furthemore, as the hosting entity of the Europe Direct of WM since 2018 has been informing all citizens with a focus on young people, about the European Union and their role in it.

The project proposal “Empowering the Next Generation: Youth Engagement in European Elections” (YEEEs24) is a unique opportunity to build an informed and engaged European electorate, and increase democratic participation in WM, one of the most eurosceptic regions in the EU.

 

Main objectives:

  • To foster European identity and democratic engagement, and to provide information to citizens of WM
  • To reach out to young people and first-time voters (17-24) of WM in order to increase awareness about the role and democratic values of the EU and the importance of participating in the EE24
  • To strengthen the initiative together.eu and to maintain an ongoing dialogue between the EP and the EU citizens of WM

The above objectives will be achieved through online & offline activities, for a period of 9 months (10/23-06/24).

 

Offline Activities:

In each of the 4 Regional Units of WM, OENEF will organise visits to educational entities (High Schools & University Departments) offering interactive non formal education and information activities to young people and 1st time voters focusing on the EE24.

 

Online activities:

a) Social media campaign (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok)

b) Podcast production

c) Radiotalk shows: publicity activities by participating in informational television broadcasts in regional television stations as well as radio broadcasts

Goal & target group: To reach at least 2500 young people (17-24) of WM through offline events/visits and more than 3000 young people (16-30) through the online activities.

 

#YEEEs24Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της επικοινωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του και δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε και συνδέεται με κάποιο τρόπο με τις πληροφορίες ή τις απόψεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος, για το οποίο οι μόνοι υπεύθυνοι είναι οι συντάκτες, οι ερωτηθέντες, οι εκδότες ή οι φορείς αναμετάδοσης του προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που ενδέχεται να προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος.


Εκπαιδευτικές επισκέψεις του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας σε σχολικές μονάδες και Πανεπιστημιακά Τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές - (YEEEs24)”.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΓΕΛ Φιλώτα!

 

Τα στελέχη της ομάδα έργου του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ) - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκαν την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, το ΓΕΛ Φιλώτα με στόχο την ενημέρωση μαθητών/τριών στο πλαίσιο του σχεδίου “Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές” (YEEEs24)”.

 

Περισσότερα εδώ.


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης!

 

Η ομάδα έργου του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ)  - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, το 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του σχεδίου "Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές" (YEEEs24).

 

Περισσότερα εδώ.


Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη!

 

Η ομάδα έργου του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ)  - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του σχεδίου "Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές" (YEEEs24).  

 

Περισσότερα εδώ.


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 3ο ΓΕΛ Φλώρινας!

 

Η ομάδα έργου του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ)  - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, το 3ο ΓΕΛ Φλώρινας με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του σχεδίου "Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές" (YEEEs24).

 

Περισσότερα εδώ.


Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Φλώρινας!

 

Η ομάδα έργου του Ομίλου Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ) - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επισκέφθηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023, το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας με στόχο την ενημέρωση μαθητών/τριών στο πλαίσιο του σχεδίου “Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές” (YEEEs24)”.

 

Περισσότερα εδώ.