Τοπικές Ομάδες Εργασίας

Tο σχέδιο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» προβλέπει την εντατική συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση της χάραξης καινοτόμων πολιτικών σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. 

Το σχέδιο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) και στις δραστηριότητες του συμμετέχουν νέοι και νέες 16-30 ετών, που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και γενικά δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του σχεδίου, προβλέπεται η συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Εργασίας, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα).

Οι ομάδες αυτές εργασίας θα αποτελούνται από 5-10 άτομα, τα οποία είναι (ή θα γίνουν) ενεργά μέλη του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, και θα έχουν την κατάλληλη εμπειρία, τις κατάλληλες οργανωτικές δεξιότητες και φυσικά διάθεση για προσφορά στην κοινωνία. 

 

Οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας θα αναλάβουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διάχυση της πληροφόρησης και της πρόσκλησης συμμετοχής στο σχέδιο στις τοπικές τους κοινωνίες.

β) Συμμετοχή στην επιλογή των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή στο διάλογο και στις εργασίες του Συνεδρίου - Φόρουμ που θα υλοποιηθεί στην Φλώρινα το 2021.

γ) Προετοιμασία και καθοδήγηση των συμμετεχόντων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης και συναντήσεις πληροφόρησης με ενημερωτικό υλικό και υποστήριξη από τον ΟΕΝΕΦ.

δ) Συχνή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων και διοργάνωση συναντήσεων γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες που θέτει το εν λόγω σχέδιο.

 

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα παραπάνω δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια σειρά συζητήσεων μεταξύ των νέων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων τα οποία είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου αλλά και γενικότερα για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας. 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Εργασίας

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι βρίσκεται εδώ και η καταληκτική ημερομηνία για τη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Εργασίας του σχεδίου ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020.
Εικόνες από την 1η Συνάντηση των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, η οποία υλοποιήθηκε διαδικτυακά σε δύο φάσεις την Κυριακή 11/10/2020 και τη Δευτέρα 12/10/2020. Η συνάντηση είχε σκοπό την γνωριμία των μελών από όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την παρουσίαση των στόχων του σχεδίου.  


Η 2η Συνάντηση των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, υλοποιήθηκε διαδικτυακά την Κυριακή 15/11/2020 με σκοπό την συγκρότηση επί μέρους ομάδων στις εξής θεματικές: 

 

  1. Νέοι και Εργασία
  2. Νέοι και Περιβάλλον
  3. Νέοι και Εκπαίδευση

 


Στις 4 - 5 και 6 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δια ζώσης προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας του Σχεδίου "Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης". Συνολικά 30 νέες και νέοι, 16 έως 30 ετών, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, διαμόρφωσαν ένα τριήμερο πλούσιο σε δραστηριότητες που μετά από πολύ καιρό και μέσα από τις αναγκαίες προσαρμογές εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων προστασίας, πέτυχε να δημιουργήσει και να προσφέρει στους νέους της περιφέρειας μας την ευκαιρία να βρεθούν κοντά και να ξεχάσουν την απρόσωπη ψηφιακή επικοινωνία που για μήνες ήταν κομμάτι της ζωής τους.


Οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας μέσα από μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων συνέταξαν κείμενο προτάσεων και επισημάνσεων με  αφορμή για την Δημόσια Διαβούλευση του Master Plan για την Δίκαιη Μετάβαση των Λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας. 

Το κείμενο των προτάσεων είναι διαθέσιμο εδώ