Το Σχέδιο “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές Περιοχές” αποτελεί ένα καινοτόμο Σχέδιο Αλληλεγγύης που υποστηρίζει τους νέους/νέες που επιδιώκουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Μέσα από μια σειρά εργαστηρίων, συναντήσεων, συζητήσεων και δράσεων αλληλεπίδρασης η ομάδα στόχος, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ικανότητες, να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες της, να μπορέσουν μετέπειτα να δημιουργήσουν τις δικές τους εικονικές κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου ήταν η εξασφάλιση της επιχειρηματικής προσέγγισης στην επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των εμπλεκομένων συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και η ενίσχυση και η υποστήριξη της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών που θα δίνουν ώθηση και στήριξη στις τοπικές κοινωνίες και θα εργάζονται με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον στο σύνολο. Η ομαδική εργασία που προέβλεπε το Σχέδιο, επεδίωκε τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για το τι είναι και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. 

 

Η ομάδα στόχος του Σχεδίου “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές Περιοχές”, αποτελούνταν από νέους (16-30 ετών), νέους με λιγότερες ευκαιρίες από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Μαθητές και μαθήτριες Λυκείων της Φλώρινας και του Αμυνταίου, φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της συμμετοχής τους στο Σχέδιο, είχαν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να αναλάβουν ενεργό ρόλο, να μάθουν να δρουν, να αποφασίζουν, να ενεργούν συλλογικά, με σεβασμό και με βασικό στόχο τα κοινωνικά οφέλη. Μέσα από την εκπαίδευση που έλαβαν, μπόρεσαν να αποκτήσουν εφόδια, δεξιότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές συνθήκες της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας και να αντιληφθούν τον σημαντικό ρόλο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

 

Η ομάδα νέων που υλοποίησε το Σχέδιο αποτελείται από πέντε νέες εθελόντριες του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας με εμπειρία σε προγράμματα εθελοντισμού και νεανικής κινητικότητας και με συμμετοχή σε Σχέδια που αφορούσαν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Ευρώπη και Αφρική. Με την υποστήριξη του coach του Σχεδίου, Δρ. Κωνσταντίνου Στεργίου αλλά και μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, η Ευαγγελία Μίσια, η Νικολέτα Θεοδωρίδου, η Παρασκευή Μουρουζίδου, η Σοφία Κουρούτου και η Μαρία Θεοδωρίδου ανέλαβαν το γενικό συντονισμό του Σχεδίου, την υλοποίηση των ενημερωτικών συναντήσεων και των εκπαιδευτικών εργαστηρίων αλλά και την διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου. Βασικός επίσης ρόλος της ομάδας ήταν να εμπνεύσουν την ομάδα στόχο και να μοιραστούν μαζί τους τις εμπειρίες που απέκτησαν και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν μέσα από την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας και κατάρτισης. 

 

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου.


Φεβρουάριος 2020

 

Προγραμματισμός και Οργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό την έγκαιρη έναρξη του σχεδίου στην αρχή της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη φάση αυτή, γίνεται η κατανομή των ρόλων στην ομάδα των νέων που συντονίζουν το σχέδιο.

Επίσης ορίζεται ομάδα στελεχών του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Τέλος, ο coach της 5μελούς ομάδας αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητικό ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου.

Μάρτιος 2020

 

Συναντήσεις με συνεργαζόμενους φορείς από την Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τον καθορισμό των ρόλων

και του τρόπου συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την υλοποίηση του σχεδίου. Δημοσίευση πρόσκλησης συμμετοχής

στο πρόγραμμα για νέους και νέες 16-30 ετών, σε κάθε τόπο υλοποίησης επισκέψεων, συναντήσεων και δράσεων

αλληλεπίδρασης.

Απρίλιος - Αύγουστος 2020

 

Τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020, δεν πραγματοποιήθηκε καμία δράση λόγω των περιοριστικών μέτρων. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, πραγματοποιήθηκε εκ νέου επικοινωνία με τους προαναφερθέντες φορείς για να εξεταστούν οι προοπτικές συνεργασίας στις νέες συνθήκες. Τροποποίηση πλαισίου υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στροφή σε διαδικτυακή μορφή, λόγω περιοριστικών μέτρων. Εκ νέου δημιουργία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εύρεση νέων συμμετεχόντων/ουσών στα διαδικτυακά εργαστήρια. 

Σεπτέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021 

 

Κατά το διάστημα του Σεπτέμβριου 2020 έως και τον Ιανουάριο 2021 υλοποιήθηκαν 10 διαδικτυακές συναντήσεις με τις θεματικές: α) Χαρτογράφηση της κοινότητάς μας. Δημιουργία κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, β) Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης και κατανόηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας γ) Δημιουργώντας την Κοινωνική μου Επιχείρηση, Βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης δ) Αυτό-αξιολόγηση και αναγνώριση δεξιοτήτων του κοινωνικού επιχειρηματία ε) Αναλυτικός σχεδιασμός της κοινωνικής επιχείρησης. 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

 

Υλοποίηση προσομοίωσης εκδήλωσης για ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών με τη διαδικασία του Elevator pitch. Η παρουσίαση έγινε με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τα μέλη της κριτικής επιτροπής αξιολόγησαν τις προτάσεις των ομάδων προτείνοντας σημεία προς βελτίωση.

Απρίλιος – Μάιος 2021

 

Επικοινωνία με τοπικά σημεία επαφής του προγράμματος "Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες" και προετοιμασία για κατάθεση των επιχειρηματικών σχεδίων, για όσες ομάδες ενδιαφέρθηκαν να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής τους ιδέας.


Ιούνιος 2021

 

Ολοκλήρωση του Α' κύκλου του Σχεδίου με παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση και απολογισμό.

 

Ιούλιος - Δεκέμβριος 2021

 

Τους δύο  μήνες Ιούλιο και Αύγουστο πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία των συμμετεχόντων προκειμένου να συμμετέχουν στον Β' κύκλο του Φθινοπώρου 2021. Συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 2021, έγινε η υλοποίηση Β’ κύκλου με 10 δια ζώσης συναντήσεις, οι οποίες ακολούθησαν την ίδια δομή και θεματικές με τον Α' κύκλο υλοποίησης του Σχεδίου. Συνολικά 22 άτομα συμμετείχαν στον Β’ κύκλο υλοποίησης του Σχεδίου διαμορφώνοντας 4 ομάδες, που δημιούργησαν τις δικές τους κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ιανουάριος 2022

 

Ολοκλήρωση του Σχεδίου με παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αξιολόγηση και απολογισμό του Β’ κύκλου του Σχεδίου. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (τύπου Moodle) με στόχο τη βιωσιμότητα του Σχεδίου. Σε περιβάλλον ασύγχρονης μάθησης και σύγχρονων διαδικτυακών συναντήσεων θα παρέχεται η δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να συμμετέχει στο διαδικτυακό σεμινάριο τα επόμενα χρόνια. Το εκπαιδευτικό υλικό θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκυρη ενημέρωση/εκπαίδευση των συμμετεχόντων. Φωτογραφικό υλικό του Σχεδίου