Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε Αγροτικές Περιοχές


1ος μήνας: Φεβρουάριος 2020

 

Προγραμματισμός και Οργάνωση δραστηριοτήτων με σκοπό την έγκαιρη έναρξη του σχεδίου στην αρχή της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Στη φάση αυτή, γίνεται η κατανομή των ρόλων στην ομάδα των νέων που συντονίζουν το σχέδιο.

Επίσης ορίζεται ομάδα στελεχών του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Τέλος, ο coach της 5μελούς ομάδας αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητικό ώστε να εξασφαλιστεί η ποιοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου.

2ος μήνας: Μάρτιος 2020

 

Συναντήσεις με συνεργαζόμενους φορείς από την Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τον καθορισμό των ρόλων

και του τρόπου συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την υλοποίηση του σχεδίου. Δημοσίευση πρόσκλησης συμμετοχής

στο πρόγραμμα για νέους και νέες 16-30 ετών, σε κάθε τόπο υλοποίησης επισκέψεων, συναντήσεων και δράσεων

αλληλεπίδρασης.

3ος μήνας: Απρίλιος 2020

 

Χαρτογράφηση της κοινότητάς μας. Δημιουργία κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας. Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσω του σχεδίου :

• να αξιολογήσουν κριτικά διαφορετικές ιδέες και απόψεις με τις οποίες είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους

• να διαπραγματευτούν, να αποφασίσουν και να δραστηριοποιηθούν για να επηρεάσουν και άλλους

• να ψάξουν για διαφορετικές λύσεις, να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν τα προβλήματα της τοπικής κοινότητας
4ος μήνας: Μάιος 2020

 

Τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα; Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης

• θα διαπραγματευτούν, θα αποφασίσουν και θα δραστηριοποιηθούν για να επηρεάσουν και άλλους

• θα αξιολογήσουν κριτικά τον αντίκτυπο των δράσεών τους στην κοινωνία αλλά και ευρύτερα στον κόσμο

5ος μήνας: Ιούνιος 2020

 

Δημιουργώντας την Κοινωνική μου Επιχείρηση

Βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης. Στήνοντας το προφίλ μιας κοινωνικής επιχείρησης

• θα συνδέσουν πραγματικά προβλήματα της κοινότητας με λύσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο

• θα ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες

6ος μήνας: Ιούλιος 2020

 

Τι χαρακτηρίζει έναν επιτυχημένο επιχειρηματία; Αυτό-αξιολόγηση και αναγνώριση δεξιοτήτων του κοινωνικού επιχειρηματία

• θα συζητήσουν και θα αξιολογήσουν τις ικανότητες που αναδεικνύουν έναν κοινωνικό επιχειρηματία

• θα στοχαστούν τις δεξιότητες που έχουν οι ίδιοι και τι χρειάζεται μια ομάδα για να πετύχει το στόχο της
7ος μήνας: Αύγουστος 2020

 

Αναλυτικός σχεδιασμός της κοινωνικής επιχείρησης όπου οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν σε ομάδες τις διάφορες πτυχές της κοινωνικής επιχείρησης, θα σχεδιάσουν πώς μπορούν να πετύχουν βιωσιμότητα και κοινωνικό αντίκτυπο, θα μοιράσουν και θα αναθέσουν καθήκοντα και ρόλους και θα στηρίξουν το εγχείρημά τους, με επιχειρήματα προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί και να πείσουν για την καινοτομία και την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικής τους ιδέας.

8ος μήνας: Σεπτέμβριος 2020

 

Εκδήλωση για ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών παρουσία τοπικών επιχειρηματιών και εκπροσώπων φορέων. Η παρουσίαση θα γίνει ενώπιον κριτικής επιτροπής με εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας, ώστε να δοθεί το ανάλογο feedback στις ομάδες που θα συμμετέχουν. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν ομαδικά για να βρουν δημιουργικούς κι ευφάνταστους τρόπους παρουσίασης και ανάδειξης της επιχειρηματικής τους ιδέας που θα έχει κοινωνικό αντίκτυπο και θα μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη.

9ος μήνας: Οκτώβριος 2020

 

Επικοινωνία με τοπικά σημεία επαφής του προγράμματος "Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες" και προετοιμασία για κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων. Το "Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες" βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες μαζί με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών.
10ος μήνας: Νοέμβριος 2020

 

Κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων και επικοινωνίας με δυνητικές επιχειρήσεις υποδοχής (hosting entrepeneurs) με τη βοήθεια και τη συνεργασία τοπικών σημείων επαφής, αρμόδιων για την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια, κέντρα υποστήριξης νέων επιχειρήσεων, «εκκολαπτήρια» επιχειρήσεων, κ.τ.λ.).

11ος μήνας: Δεκέμβριος 2020

 

Τελική εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων σχεδίου σε ένα διευρυμένο κοινό με παρουσία εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

12ος μήνας: Ιανουάριος 2021

 

Απολογισμός, αξιολόγηση του προγράμματος και κλείσιμο. Βιωσιμότητα σχεδίου και σχεδιασμός επόμενης χρονιάς.