Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης, Ιούλιος 2020

6 Ιουλίου 2020

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου δεν πραγματοποιήθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, μεγάλη ανοικτή τελική εκδήλωση του σχεδίου "Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης", λόγω της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της πανδημίας covid-19.

 

Σεβόμενοι λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού και για την καταπολέμηση εξάπλωσης της νόσου, πραγματοποιήσαμε, μια μικρότερου μεγέθους, τελική εκδήλωση για το κλείσιμο του σχεδίου "Ενεργός Πολίτης-Ευρωπαίος Πολίτης".

Κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης, ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων του προγράμματος (μαθητές και φοιτητές), έγινε ο απολογισμός και η επισκόπηση του σχεδίου και της επίτευξης των στόχων του, η αξιολόγηση του και το επίσημο κλείσιμο του. Επιπλέον συζητήθηκε κατά πόσο θα μπορέσει να είναι βιώσιμο και να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί εκ νέου για την επόμενη χρονιά, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του αύριο αλλά και με άμεσο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό.

 

Επιπλέον, η πενταμελής ομάδα νέων συντονισμού του σχεδίου σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες νέους και νέες του προγράμματος, κατάφεραν να δημιουργήσουν και να συγκεντρώσουν τις απόψεις, εμπειρίες, οφέλη αλλά και προκλήσεις που κλήθηκαν οι Ενεργοί Νέοι να αντιμετωπίσουν μέσω του σχεδίου, μέσα ενός βίντεο, όπου αποτυπώνονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα των νέων συμμετεχόντων για το παρόν σχέδιο. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό βίντεο που δημιουργήθηκε από την πενταμελή ομάδα νέων του σχεδίου, και στο οποίο έλαβαν μέρος στη συνέντευξη οι εξής νέοι και νέες:  Γεωργιάδου Ουρανία, Μπαδή Δέσποινα, Σαββίδου Παρασκευή, Πανόπουλου Σοφία-Άρτεμις, Θεοφανίδου Μένια.