Πρακτική άσκηση των φοιτητριών του ΠΤΔΕ Φλώρινας στον ΟΕΝΕΦ.

  Στα γραφεία του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), θα πραγματοποιηθεί η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση των φοιτητριών (Γκορουχτσίβη Λία, Μπράντη Νικολέττα, Παπαδοπούλου Αθηνά, Μέτσιου Δέσποινα, Λιάκου Φρειδερίκη) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας.  Η Πρακτική Άσκηση είναι δίμηνη , ξεκινάει 1 Μαΐου 2019 και ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου 2019 Ειδικότερα, την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τις φοιτήτριες, όπου ο αντιπρόεδρος του ΟΕΝΕΦ  και Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, ενημέρωσε και εξήγησε στις ασκούμενες το ρόλο,  τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου, στις οποίες πρόκειται να εμπλακούν ενεργά κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους. 

 

  Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση  αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/ιών προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των φοιτητών επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και  την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

 

  Στα πλαίσια της Πρακτικής αυτής, ο ΟΕΝΕΦ, έχει ως στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση της νεολαίας, και ειδικότερα των φοιτητών, με τη συμμετοχή τους σε ενημερωτικές συναντήσεις, σε πολιτισμικά γεγονότα και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών και σκέψεων, οι φοιτήτριες  θα έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσουν για όσα τις απασχολούν, να προτείνουν λύσεις, να καταθέσουν την άποψή τους, την επαγγελματική τους εμπειρία και γενικά να προσφέρουν νέες ιδέες και οράματα.