Δανειστικό Αποθετήριο έργων τέχνης στο Κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Δανειστικό αποθετήριο Έργων Τέχνης  αποτελεί ένα καινοτόμο κοινωνικό σχέδιο εξοικείωσης και οικειοποίησης του έργου τέχνης, σε χώρους καθημερινότητας, που έχει ως στόχο να εξοικειώσει τον καθημερινό πολίτη με τον βλεμματικό του αναπροσδιορισμό. Νέοι καλλιτέχνες με διαπιστευτήρια από Σχολές Καλών Τεχνών ηλικίας 19-25 ετών, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και της ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, θα αναδομούν και θα αναπροσαρμόσουν χώρους δημόσιας χρήσης, σε χώρους διάδρασης μεταξύ των πολιτών.

 

Μέσω του προτεινόμενου σχεδίου αλληλεγγύης δημιουργείται μια δανειστική πινακοθήκη όπου θα διατίθενται τα έργα καλλιτεχνών προς φορείς δημόσιου χαρακτήρα (δομές εκπαιδευτικές, δημόσιες υπηρεσίες). Την επιμελητική, αλληλεπιδραστική, συμμετοχική και οικειοποιητική υπηρεσία λειτουργίας στους προτεινόμενους ή αναδυόμενους χώρους δημόσιας χρήσης, θα αναλάβει ομάδα επιστημονική με την υποστήριξη τεχνικού συνεργείου.

 

Το προτεινόμενο σχέδιο θα προσπαθήσει να βοηθήσει όσους εργάζονται ή επισκέπτονται τα (δημόσια) κτήρια να ευκολύνονται στην αναμονή και την κοινωνικοποίηση. Η δημιουργία διενεργειών σε ένα ανοιχτό αμεσολάβητο μουσείο χρήσης στην καθημερινή ζωή, προϋποθέτει μια προσφορά χωρίς έλεγχο και περιορισμό εικαστικών πρακτικών που προτείνονται στην κρίση και την αρέσκεια και την δυσαρέσκεια όλων. Η παροχή ευκαιριών στους νέους καλλιτέχνες της απομακρυσμένης Φλώρινας αλλά και τον υπολοίπων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί δράση που προωθεί την αλληλεγγύη στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, για μια οραματική σχέση του δημόσιου έργου με την κοινωνία.

 

Επιπρόσθετα, το σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής νέων καλλιτεχνών σε δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος με την ανάληψη πρωτοβουλιών που προάγουν την αρχιτεκτονική, εικαστική ανάδυση έργων τέχνης σε κλειστά περιβάλλοντα δόμησης, αναπλάθοντας και εξουδετερώνοντας το αστήρικτο βλέμμα των πολιτών. 

 

Το σχέδιο όμως απευθύνεται και ενισχύει και άλλες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες της περιοχής και μπορεί να αποτελέσει καλή πρακτική για σχέδια μεγαλύτερης εμβέλειας. Η παροχή εξοικειωτικών βιωματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων ευθύνης σε νέους που δεν έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν από τόσο νωρίς στην κοινωνία των πολιτών της συνυπευθυνότητας, αποτελούν μέσα ενίσχυσης της δημιουργικότητας για κάποιες απαθείς κοινωνικές ομάδες, προωθώντας την αλληλεγγύη.

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική κοινωνία

επιδεικνύοντας αλληλεγγύη, συνεργασία, αμοιβαία κατανόηση και μείωση της απαθούς ενάργειας της τέχνης.

 

Το σχέδιο αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας και υποστηρίζεται ως Έργο Αλληλεγγύης, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. Η διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2020. 

 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από το Δανειστικό Αποθετήριο έργων τέχνης στο Κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.