Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας στις Βρυξέλλες!

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, κ. Φιλιππίδης Κώστας, προσκεκλημένος του Ιδρύματος Ευρωπαϊκών Προοδευτικών Σπουδών, βρέθηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεμβρίου 2022 και συμμετείχε σε κλειστή συνεδρίαση εκπροσώπων ευρωπαϊκών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων όπως η WWF, Solidar, Bankwatch και του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung. Το θέμα της συζήτησης με τίτλο “Discussing about climate and transition, drawing a greener, sustainable and progressive future” αφορούσε τη δημοκρατική και ισότιμη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στην μετάβαση, με βασικό χαρακτηριστικό την πίστη ότι κανείς δεν μένει πίσω. 

 

Τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (TJTP) αποτελούν μέρος του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το 2019. Η υποβολή των TJTPs και η διαδικασία σύνταξής τους αποκάλυψε σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη συμπερίληψη τους. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (Territorial Just Transition Plans - TJTPs) να συναντηθούν και να συζητήσουν αυτές τις αποκλίσεις. Εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από τοπικό έως ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεντρώθηκαν για να δώσουν ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με τα εδαφικά. 

 

Κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια που ανέλυαν την κλίμακα και τον τύπο της μετάβασης στην εργασία σε διαφορετικά πλαίσια, και τη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, και δόθηκε επιπλέον χώρος στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών γύρω από θεματικές ομάδες όπως η διαφάνεια, η συμπερίληψη, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η στρατηγική. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ομάδα θεσμικών εκπροσώπων οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, στο πλαίσιο των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο την επίτευξη συνοχής των πολιτικών ως προϋπόθεση για να θεωρηθούν τα TJTP ως εφαλτήριο για έναν ευρύτερο αναπροσανατολισμό των πολιτικών της Ε.Ε. 

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες της μετάβασης καθώς είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος  Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Φιλιππίδης, στις παρεμβάσεις του, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει η κοινωνία των πολιτών να ενισχύσει την κυριαρχική δύναμη των πολιτών να συναποφασίζουν και να προτείνουν δικαιότερες, βιώσιμες και αναπτυξιακές λύσεις που αποτελούν παράλληλα και θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Δυτική Μακεδονία η μετάβαση είναι μία πραγματικότητα και μία δίκαιη μετάβαση είναι μία πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Τα μέτρα, οι προτάσεις αλλά και οι ερευνητικές εκθέσεις που  ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης αποτελούν αδιαμφισβήτητα και χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή στις τοπικές κοινωνίες που αποτελούν επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης.