Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Ανταλλαγής Νέων με τίτλο: “Building Pillars for Inclusion"

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) συμμετέχει σε διεθνές δίκτυο οργανισμών νεολαίας και προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε νέους και νέες. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τον Ιρλανδικό οργανισμό Νεολαίας, Ringsend Irishtown Youth Service, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του σχεδίου ανταλλαγής νέων, με τίτλο: "Building Pillars for Inclusion", στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο υλοποιήθηκε στην πόλη της Φλώρινας, από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου 2022.

 

Στο εν λόγω σχέδιο συμμετείχαν νέες και νέοι, 17 - 21 ετών, από την Ιρλανδία, αλλά και μια ομάδα 15 ενεργών νέων εθελοντών από τη Φλώρινα. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου ανταλλαγής νέων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να αλληλοεπιδράσουν, να αναπτύξουν δεσμούς και φιλίες και να βιώσουν ένα πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας μέσω του οποίου απέκτησαν γνώση της σημασίας της ένταξης, της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας.

 

Επιπλέον, οι νέες και νέοι υποστηρίχθηκαν ώστε να εξερευνήσουν πολιτισμούς και διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, αλλά και να συνδεθούν με άλλους νέους από διαφορετική χώρα, χρησιμοποιώντας τους 7 πυλώνες της ένταξης ως βασικό εργαλείο, ξεκινώντας από την τοπική τους κοινότητα και έχοντας κατά νου και ως στόχο μια εθνική ομάδα. Οι συμμετέχουσες/οντες είχαν την ευκαιρία να μετέχουν, μέσω μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης,  σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές δραστηριότητες και να προάγουν παράλληλα την διαπολιτισμικότητά τους, καλλιεργώντας έννοιες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και ο διαπολιτισμικός σεβασμός.

 

Αναμένεται το δεύτερο σκέλος του σχεδίου, το οποίο θα υλοποιηθεί στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από τις 19 μέχρι τις 25 Αυγούστου 2022, με τη συμμετοχή 16 νέων από τη Φλώρινα.