Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύμβαση Εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης: “Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης"

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μίας (1) Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: “Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα Πράσινης Ανάπτυξης" που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιεί ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. Η πρόσκληση εντάσεται στο πλαίσιο της Έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συνολικού π/υ 41.384.181,00 € για το έτος 2022. 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

Α. ΠΤΥΧΙΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

Επιπρόσθετα προσόντα: 

Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Β. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

Αίτησεις θα γίνονται δεκτές από 1 Σεπτεμβρίου έως και 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00, στην ηλετρονική διεύθυνση info@oenef.eu και καθημερινές 10.00 - 15.00 στα γραφεία του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, 7ης Νοεμβρίου 9, Φλώρινα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 2385101446