Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με τίτλο "DEAL II" από τον ΟΕΝΕΦ!

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας σε συνεργασία με το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας υλοποιούν το εκπαιδευτικό σχέδιο του Erasmus+ με τίτλο "DEAL II - Developing Entrepreneurial Abilities Laboratoty", από τις 24 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2019, στην πόλη της Φλώρινας.

 

Το "DEAL II" αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σχέδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα που αποτελείται από 2 σκέλη : το πρώτο σκέλος πραγματοποιήθηκε στο Tipperary της Ιρλανδίας από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Ιουλίου 2019 και το δεύτερο αφορά αυτό που πραγματοποιείται από τον ΟΕΝΕΦ κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, στη Φλώρινα.

 

Μέσω του προγράμματος φιλοξενούνται 30 νέοι και νέες από 8 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που στοχεύει στη συγκέντρωση των επιχειρηματιών νεολαίας, των ηγετών και των νέων που διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα, προκειμένου να ενδυναμώσει τους νέους και να τους παρακινήσει να βρουν το πάθος τους στη ζωή και να το μετατρέψουν σε δράση. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον όπου οι νέοι θα μπορούν να μάθουν και να πειραματιστούν με ιδέες, μεθόδους, δεξιότητες και εργαλεία που θα τους φέρουν πιο κοντά στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων τους. Το έργο στοχεύει στην εξασφάλιση επιχειρηματικής προσέγγισης για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών.