Συμμετοχή του ΟΕΝΕΦ στην 2η Διαδικτυακή Εκδήλωση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου

Η Εθνική Ομάδα Διαλόγου της Ευρωπαϊκής δράσης “Διάλογος της ΕΕ με τους νέους” σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νέας Γενιάς της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Η συμμετοχή των νέων σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές από τη λειτουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020.

 

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό την προώθηση της δημιουργίας Δημοτικών Συμβουλίων Νέων σε όλους τους Δήμους της χώρας μας, την προβολή των καλών πρακτικών των δήμων που λειτουργούν Συμβούλια Νέων και την πληροφόρηση του συνόλου των δήμων και άλλων φορέων που ασχολούνται με τα θέματα της νεότητας και ενδιαφέρονται να οργανώσουν αντίστοιχα σχήματα συμμετοχής και διαβούλευσης των νέων. Την εκδήλωση συντόνιζαν 5 μέλη της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου, μιας ομάδας νέων ανθρώπων απ' όλη την Ελλάδα που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας ως φορέας διάχυσης και μέλος, συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά την Εθνική Ομάδα Διαλόγου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Διάλογος της Ε.Ε. με τους νέους», με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την καταγραφή των ενδιαφερόντων και των ζητημάτων που απασχολούν τις νέες και τους νέους της χώρας μας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της νεολαίας. Τον Όμιλο Ενεργών Νέων στην εν λόγω εκδήλωση με θέμα «Η συμμετοχή των νέων σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές από τη λειτουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας», εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του ΟΕΝΕΦ και Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, και η Ευαγγελία Γιαννάκη, μέλος του ΔΣ του ΟΕΝΕΦ και Ειδική Γραμματέας, ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου.

 

Κατά τη διάρκειας της συνάντησης παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τρεις Δήμους στους οποίους ήδη λειτουργεί Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θέρμης και στον Δήμο Λαγκάδα, όπου λειτουργούν πιλοτικά Δ/Σ Νέων από το 2018. Η δράση των Συμβουλίων στους Δήμους αυτούς είναι μεγάλη και εκτείνεται σε διάφορους τομείς και επίπεδα. Ωστόσο καθημερινά μικρότεροι και  επαρχιακοί Δήμοι δείχνουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία και τον συντονισμό Δ/Σ Νέων.

 

Μεγάλο ενδιαφέρον και συντονισμένες προσπάθειες έχει κάνει και ο Δήμος Φλώρινας, ένας Δήμος που καλείται να έρθει αντιμέτωπος με την απολιγνιτοποίηση και είναι αναγκαίο, τώρα όσο ποτέ, οι νέοι να πάρουν το βήμα και να παλέψουν για το μέλλον τους.

 

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων του τρόπου λειτουργίας και των κάλων πρακτικών από τα ήδη υπάρχοντα  Δ/Σ Νέων, το Υπουργείο Παιδείας καθώς και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ δεσμεύτηκαν πως θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους Δήμους, τόσο νομοθετικά όσο και παρέχοντας ιδέες για τις δράσεις και τον συντονισμό των Δ/Σ Νέων.