Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης, Απρίλιος 2020

8,15 και 22 Απριλίου 2020

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του COVID, όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος "Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης" πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου με τη χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας ΖΟΟΜ. 

Στις 8, 15 και 22 Απριλίου υλοποιήθηκαν στα διαδικτυακά εργαστήρια με focus στην "Ημέρα της Ευρώπης" 09 Μαΐου, αλλά και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID. 

 


15 και 22 Απριλίου 2020

Υλοποίηση διαδικτυακών Ανταλλαγών Νέων - Virtual Youth Exchanges, με τη συμμετοχή 32 Νέων από την Ελλάδα (συμμετέχοντες του προγράμματος Ενεργοί Πολίτες - Ευρωπαίοι Πολίτες) και από την Ιρλανδία. 

Οι διαδικτυακές ανταλλαγές είχαν διαδραστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες Νέοι δημιούργησαν Online quiz με ερωτήσεις για την χώρα και τον πολιτισμό τους, οι οποίες είχαν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Τα quiz είχαν 15 ερωτήσεις και για την ανάγκη του quiz χρησιμοποιήθηκε η Online πλατφόρμα Kahoot.