Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης ||, Ιούλιος - Αύγουστος 2021

Συνάντηση Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - 19 Ιουλίου 2021

Τον Ιούλιο, πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις με συνεργαζόμενους φορείς όπως σχολεία, Πανεπιστήμια και οργανισμούς κοινωνικής δράσης. Ειδικότερα, τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Ο.Ε.ΝΕ.Φ., κ. Κώστας Φιλιππίδης και ο Επικεφαλής του EDIC Δ. Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος Ο.Ε.ΝΕ.Φ., Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου, επισκέφτηκαν τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνάντησαν τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Ιορδανίδη. Κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συνάντησης συζητήθηκε η προοπτική για την εδραίωση και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - EDIC Δυτικής Μακεδονίας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και σκιαγραφήθηκαν οι κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε τοπικά και περιφερειακά δρώμενα. Επιπλέον, οι κ.κ. Φιλιππίδης και Στεργίου ενημέρωσαν τις Πρυτανικές Αρχές σχετικά με τις δραστηριότητες, προτεραιότητες και το ρόλο του φορέα μας, αλλά και την έντονη δράση του EDIC Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα που αφορούν στην ενημέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά με την απασχόληση, την κατάρτιση, την νεολαία, την κλιματική αλλαγή και τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες.

 


Συνάντηση Εργασίας του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας με το Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας - 20 Αυγούστου 2021

Στο πλαίσιο των συναντήσεων για τη μεγιστοποίηση της δημοσιοποίησης του παρόντος Σχεδίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δυτικής και του Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 στη Φλώρινα.

 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Επικεφαλής των δύο κέντρων, Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου και κα. Κατερίνα Ρουμελιώτη, ο κ. Κώστας Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (φορέας υποδοχής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας) και ο Δρ. Νίκος Κυρίτσης, Κοσμήτορας του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (φορέας υποδοχής Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας). Επίσης, στη συζήτηση συμμετείχε η κα. Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών του Perrotis College και ο κ. Ευάγγελος Δημητρίου, Επιστημονικός Συνεργάτης του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι δράσεις των δύο Κέντρων, οι δυνατότητες συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών και υποστήριξης των Ευρωπαίων Πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι δράσεις και τα προγράμματα του φορέα υποδοχής με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων στο δημοκρατικό βίο και την Κοινωνία των Πολιτών, μέσα από Σχέδια Αλληλεγγύης.