Ενεργός Πολίτης - Ευρωπαίος Πολίτης 2, Μάιος - Ιούνιος 2021  

Μάιος 2021

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της "Ημέρας της Ευρώπης", πραγματοποίησαμε τη δράση με τίτλο "Ευρωπαίοι Εξερευνητές". Ένα διαδραστικό κυνήγι γνώσης, όπου μέσα από διαφορετικές αποστολές και προκλήσεις θα οδηγηθούν σε μια πορεία ανακάλυψης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Υπήρξε μια συνδυαστική δραστηριότητα που περιελάμβανε την κοινωνική αποστασιοποίηση με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής και τη δράση σε εξωτερικό χώρο, έτσι ώστε νέοι και νέες του τόπου μας να γνωρίσουν το παρελθόν αλλά και να χτίσουν το μέλλον της Ευρώπης.


Ιούνιος 2021

 

Τον Ιούνιο 2021, διοργανώσαμε τη πρώτη δια ζώσης προπαρασκευαστική συνάντηση του Σχεδίου “Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη - Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις»

 

Συνολικά 30 νέες και νέοι, 16 έως 30 ετών, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, διαμόρφωσαν ένα τριήμερο πλούσιο σε δραστηριότητες που πέτυχε να δημιουργήσει και να προσφέρει στους νέους της περιφέρειας μας την ευκαιρία να βρεθούν κοντά και να ξεχάσουν την απρόσωπη ψηφιακή επικοινωνία που για μήνες ήταν κομμάτι της ζωής τους. Οι  δράσεις ήταν πολυποίκιλες και προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες προκειμένου να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ομάδων εργασίας, αποτύπωση ιδεών και συνεργασία του συνόλου των συμμετεχόντων στο Σχέδιο, διάχυση της πληροφόρησης μέσω δημιουργίας δικτύου “πολλαπλασιαστών” και της πρόσκλησης συμμετοχής στο διευρυμένο Φόρουμ στις τοπικές κοινωνίες των συμμετεχόντων. Στη συζήτηση συμμετείχαν διαδικτυακά εκπρόσωποι από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης - ΕΜΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. που αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ Youth Greece στους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός και για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης - European Solidarity Corps Greece.