Το 1ο Συνέδριο - Φόρουμ Νεολαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ),  αποτελεί έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκό, νεανικό οργανισμό που συμβάλλει με την πολυετή παρουσία και την πλούσια δραστηριότητα του, στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  Στη δεκαετή και πλέον παρουσία του, υποστηρίζει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και πρωτοβουλία θέτοντας στη διάθεση της κοινωνίας, το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό των ομάδων εργασίας του και συμβάλλοντας με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία των μελών του στη διαμόρφωση εποικοδομητικών κύκλων διαλόγου και προτάσεων που συνεισφέρουν ιδιαίτερα στη βελτίωση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας μας. Παράλληλα, φιλοξενώντας το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει το υπόβαθρο αλλά και τις προϋποθέσεις για την ορθότερη έγκυρη και έγκαιρη διάχυση της πληροφόρησης για τις εξελίξεις αναφορικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, στους κρίσιμους τομείς της νεολαίας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης, της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

 

Η συμμετοχή της Δυτικής Μακεδονίας στο μεγάλο, δύσκολο και απαιτητικό εγχείρημα της μετάβασης σε μία “καθαρή” ενεργειακά περιφέρεια, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορους τους νέους και ιδιαίτερα τα μέλη και τους εθελοντές του φορέα μας.  Πλέον, η Δυτική Μακεδονία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, καθώς αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Coal Regions in Transition Platform». Η νέα εποχή για την οικονομία και την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την ενεργή συμμετοχή των νέων, γιατί το μέλλον πρέπει να χτιστεί στις βάσεις της εμπειρίας αλλά πολύ περισσότερο να στηριχθεί στα θεμέλια μιας σύγχρονης, ελπιδοφόρας νεανικής ματιάς . 

 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΕΝΕΦ έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2020, με την πρώτη ενημερωτική ψηφιακή δράση διαλόγου μεταξύ νέων της Δ. Μακεδονίας και του Προέδρου και Συντονιστή της Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) κ. Μουσουρούλη. Οι δράσεις του ΟΕΝΕΦ θα εντατικοποιηθούν στους επόμενους μήνες εισάγοντας μια νέα μακροχρόνια στρατηγική επιλογή που οραματίζεται να επιτύχει τη συνεργασία των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συμμετέχει στο αναπτυξιακό εγχείρημα όπου και όποτε ζητηθεί, αλλά και να παρέμβει με γνώμονα και προτεραιότητα την ανάπτυξη του νεανικού ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα που θα αποτελέσει μια ουσιαστική απάντηση της νεολαίας θα είναι το 1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021 με τη συμμετοχή περισσότερων από 150  νέων της Περιφέρειας μας. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Το συνέδριο με τίτλο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» θα αποτυπώσει την εγγενή διάθεση για μία σύγχρονη, επιστημονική και καινοτόμο παρέμβαση στο τοπίο των εξελίξεων της απολιγνιτοποίησης αλλά παράλληλα θα περιγράψει τους λόγους της φυγής των νέων από τον τόπο τους, την τεράστια συρρίκνωση της αγοράς εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, αλλά κυρίως θα προτείνει λύσεις με μια διαφορετική και ριζοσπαστική οπτική.

 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για τη συμμετοχή στις ομάδες διαλόγου του ΟΕΝΕΦ και οι παράλληλες δράσεις που θα οργανωθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Οι Νέοι Μπροστά!