Σχέδιο Κινητικότητας από τον ΟΕΝΕΦ στη Γερμανία με τίτλο: "The Art of Humanity – YOUth can change the world".

Αυτή την εβδομάδα, από τις 18 μέχρι και τις 26 Οκτώβρη 2019, ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ εκπροσωπείται από οκταμελή ομάδα νέων στο σχέδιο κινητικότητας με τίτλο : The Art of Humanity - YOUth can change the world!", που λαμβάνει χώρα στη Γερμανία.

 

Σκοπός του σχεδίου είναι η συνεργασία των νέων από διαφορετικές χώρες για:

1. να θίξουν σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας όσων αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα

2. να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες με παιδιά της ίδιας ηλικίας από 8 διαφορετικές χώρες

3. να ζήσουν την διαπολιτισμική εμπειρία

 

Επιπλέον, μέσω του σχεδίου δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Human Rights Education, συμπεριλαμβάνοντας την ευρωπαϊκή διάσταση, τη διάσταση της διαπολιτισμικής μάθησης και την ενδυνάμωση και προσωπική ανάπτυξη των νέων συμμετεχόντων.

Η ενασχόληση με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προκλήσεις για την Ευρώπη στον 21ο αιώνα είναι πολύ σημαντικές για την προσωπική ανάπτυξη των νέων ώστε να μεγαλώσουν ως Ευρωπαίοι πολίτες και ως εκ τούτου, το σχέδιο επικεντρώνεται σε έννοιες όπως ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη, ισότητα, κοινωνική ένταξη, ελευθερία λόγου, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συμμετοχή και θρησκευτική ελευθερία για την ευαισθητοποίηση, τη γνώση και την επανεξέταση της στάσης των νέων απέναντι στις έννοιες αυτές.

 

Το σχέδιο με τίτλο "The Art of Humanity - YOUth can change the world", υλοποιείται στη Γερμανία με τη συμμετοχή των χωρών Ελλάδας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρουμανίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ισπανίας και Ουγγαρίας.

Ακολουθεί το σχετικό φωτογραφικό υλικό του σχεδίου "The Art of Humanity - YOUth can change the world".