Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Προγράμματος Ανταλλαγής Νέων με τίτλο: “High 5" - Ελλάδα, Ιρλανδία

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας - (ΟΕΝΕΦ) συμμετέχει σε διεθνές δίκτυο οργανισμών νεολαίας και προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε νέους και νέες. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τον Ιρλανδικό οργανισμό Νεολαίας “Tipperary Regional Youth Service”, ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του σχεδίου ανταλλαγής νέων, με τίτλο: "High 5", στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο υλοποιήθηκε στην πόλη της Φλώρινας, από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 2022.

 

Στο εν λόγω σχέδιο συμμετείχαν συνολικά 40 νέες και νέοι ηλικίας 14 - 17 ετών, από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, εκ των οποίων 20 νέες και νέοι εθελοντές από την Φλώρινα, μέλη του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου, οι συμμετέχοντες/ουσες μίλησαν ανοιχτά τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία, εντόπισαν πολλούς διαφορετικούς τρόπους ευημερίας, αλληλεπίδρασαν με άτομα από διαφορετική χώρα και βίωσαν ένα αίσθημα ανεκτικότητας και αποδοχής, μέσω της συνεργασίας και της σύνδεσης μέσα σε ένα σύνθετο πολιτισμικό υπόβαθρο, γνωρίζοντας την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη.

 

Επιπλέον, μέσω της ενεργούς εμπλοκής των νέων στις δράσεις του σχεδίου ανταλλαγής, οι νέοι και νέες ασχολήθηκαν με μία σειρά σωματικών δραστηριοτήτων, έχοντας την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να εξερευνήσουν τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν γύρω από την ψυχική υγεία. Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες εξέτασαν σε βάθος πολλούς τρόπους ευεξίας, καλλιεργώντας τη διαπολιτισμική ενσυναίσθηση, μοιράζοντας τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

 

Αναμένεται το δεύτερο σκέλος του σχεδίου, το οποίο θα υλοποιηθεί στο Tipperary της Ιρλανδίας από τις 15 μέχρι τις 22 Αυγούστου 2022, με τη συμμετοχή 20 ενεργών νέων από τη Φλώρινα και το Αμύνταιο.