Οι Ενεργοί Νέοι Δυτικής Μακεδονίας σε Διεθνές Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτών μη-τυπικής μάθησης στη Λιθουανία

Ο Youth Worker, εκπαιδευτικός και εθελοντής των Ενεργών Νέων Δυτικής Μακεδονίας (ΟΕΝΕΦ) - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Λάζαρος Παπουτζής,  εκπροσώπησε το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέωνστο Διεθνές Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτών (International Training of Trainers course on Facilitating Learning) του Nectarus, που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας, από τις 4 μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2024. Η δραστηριότητα αυτή ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κατάρτισης (ETS) για τους εκπαιδευτές, με στόχo να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης και αναγνώριση με ψηφιακά Open Badges και πιστοποιητικά Youthpass.

 

Η ομάδα του Nectarus, οι εταίροι του Cities of Learning και η Διεθνής Συντεχνία Εκπαιδευτών-Συμβούλων Νέων δημιούργησαν ένα παράδειγμα καλής πρακτικής στην Ευρώπη για το πώς η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κατάρτισης (ETS) μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις - ένα σύνολο αρθρωτών δραστηριοτήτων κατάρτισης για εκπαιδευτές μη-τυπικής μάθησης. Αυτή η διεθνής κατάρτιση αποτέλεσε την πρώτη δραστηριότητα μιας σειράς αρθρωτών συνεδριών κατάρτισης για εκπαιδευτές στον τομέα του youth work διεθνώς.

 

Στο πρόγραμμα κατάρτισης συμμετείχαν 24 εκπαιδευτές/τριες από διεθνείς οργανισμούς του τομέα της νεολαίας, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει του βιογραφικού τους από παραπάνω από 370 αιτήσεις διεθνώς και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση της μάθησης σε διεθνή εκπαιδευτικά πλαίσια στον τομέα του youth work και στα σχέδια κινητικότητας του Erasmus+.

 

Η κατάρτιση επικεντρώθηκε κυρίως στο διεθνές εκπαιδευτικό πλαίσιο της εργασίας των συμβούλων νέων και δημιούργησε ευκαιρίες στους συμμετέχοντες/ουσες ώστε να αξιολογήσουν, να επικυρώσουν και να αναγνωρίσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Μακροπρόθεσμα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ως εκπαιδευτές, δρώντας σε ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον και εντοπίζοντας τις μαθησιακές τους ανάγκες, προσαρμόζοντας ή δημιουργώντας τις κατάλληλες μεθόδους και συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με το μοντέλο ανάπτυξης ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ανάπτυξης (ETS).

 

Οι Ενεργοί Νέοι Δυτικής Μακεδονίας επενδύουν στις διεθνείς συνεργασίες και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εθελοντών τους, των συμβούλων νέων που απασχολούν και στις σχέσεις που δομούν για την ανάπτυξη του youth work στην Ελλάδα, συμμετέχοντας στις πρωτοβουλίες που αναπτύσει το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) για τον Τομέα Νεολαία του προγράμματος Erasmus+

 

Μείνετε συντονισμένες/οι!

Active Youths: https://shorturl.at/chjpY

Europe Direct Western Macedonia: https://shorturl.at/IJP56

 

Μπες και συ στο κανάλι ενημερώσεων του ΟΕΝΕΦ στο Viber!

Μείνε συντονισμένος/η για τις δράσεις, προσκλήσεις και νέα μας. Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για εγγραφή: https://shorturl.at/lyOR3