Διάκριση του ΟΕΝΕΦ στα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) και το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας εκπροσωπείται από μέλη του σε σημαντικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιεί στον τομέα της Δίκαιης Μετάβασης, της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των  νέων σε αυτή καθώς και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της προώθησης των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον. 

 

JTPeers Experts Database

 

O πρόεδρος του ΟΕΝΕΦ, Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, ο Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου, καθώς και το ενεργό μέλος του ΟΕΝΕΦ, Ευάγγελος Νομικός αποτελούν εμπειρογνώμονες της βάσης δεδομένων JTPeers Experts, στη βάση της πλούσιας δράσης τους για την ενδυνάμωση των νέων και της συμμετοχή τους στη διαδικασία της Δίκαιης Μετάβασης, της εξειδίκευσής τους στους τομείς της νεανικής επιχειρηματικότητας, στην εκπαίδευση, καθώς και στη συνεισφορά τους στην έρευνα. Η πλατφόρμα συνεργασίας συγκεντρώνει 110 εμπειρογνώμονες από 23 χώρες, οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα δίκαιης μετάβασης. Η βάση δεδομένων  διευκολύνει την πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές, θα προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και θα βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων. Για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί άλλοι 14 εμπειρογνώμονες.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ:     

https://just-transition-experts.ec.europa.eu/expert-database_en

 

European Climate Pact Ambassadors

 

Ο Βασίλειος Λιάνας και η Στεφανία Ζούρκα, ενεργά μέλη και εθελοντές του ΟΕΝΕΦ, με ενεργό δράση στον τομέα της ενδυνάμωσης της συμμετοχής των νέων στη Δίκαιη Μετάβαση επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα (Climate Pact Ambassadors) για την Ελλάδα. Οι Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα ενημερώνουν, εμπνέουν και υποστηρίζουν τη δράση για το κλίμα στις κοινότητες και τα δίκτυά τους. Για την Ελλάδα έχουν επιλεγεί άλλοι 43 Πρεσβευτές!

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα εδώ:

https://climate-pact.europa.eu/about/meet-our-ambassadors_en?f%5B0%5D=world_world%3A82 

 

Μείνετε συντονισμένες/οι!

 

Active Youths: https://shorturl.at/chjpY

Europe Direct Western Macedonia: https://shorturl.at/IJP56

 

Μπες και συ στο κανάλι ενημερώσεων του ΟΕΝΕΦ στο Viber! Μείνε συντονισμένος/η για τις δράσεις μας, τις προσκλήσεις μας και τα νέα μας. Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για εγγραφή:

https://shorturl.at/lyOR3

 

#activeyouths #oenef #europedirectwestmac #justtransition #europeanclimate

 

Οι Νέοι Μπροστά!