Παρουσίαση του προγράμματος EUTeens4Green του ΟΕΝΕΦ “Living Library Sessions: Kozani’s Just Transition as an open book” στο Δίκτυο Beyond Fossil Fuels

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε στο δίκτυο Beyond Fossil Fuels το project "Living Library Sessions: Kozani's Just Transition as an open book", που υλοποιήσαμε μέσα από το πρόγραμμα #EUTeens4Green στην Κοζάνη.

 

Στη συνάντηση, η Ιωάννα Θεοδοσίου, Συνεργάτιδα Πολιτικής του Green Tank παρουσίασε το σχήμα διακυβέρνησης της.

 

Μεταξύ άλλων  ο Βασίλης Λιάνας και η Στεφανία Ζούρκα ανέδειξαν κατά την παρουσίασή τους στην Ομάδα Εργασίας για τη Δίκαιη Μετάβαση (Just Transition Group) του δικτύου τη σημασία της συμμετοχής των νέων στην υλοποίηση της Δίκαιης Μετάβασης κάνοντας και μια αναδρομή στις δράσεις του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας στις οποίες συμμετείχαν είτε οργανωτικά, είτε ως συμμετέχοντες και οι οποίες συνέβαλαν καταλυτικά στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στη Δίκαιη Μετάβαση.

 

Η πρωτοβουλία "Beyond Fossil Fuels" αποτελείται από περισσότερες από εξήντα οργανώσεις-εταίρους που προέρχονται από την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.