Δικτύωση και Διασυνοριακή Συνεργασία για τη Νεολαία

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, με στόχο την ενδυνάμωση, τη δικτύωση και τη συνεργασία σε θέματα νεολαίας.

 

Στις 26 με 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, το πρώτο Φόρουμ Δικτύωσης (Networking Forum) με θέμα: “Youth Strength Through Cooperation and Networking”. Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας εκπροσωπήθηκε από  7μελή ομάδα που παρουσίασε θέσεις, προτάσεις και καλές πρακτικές για την ενίσχυση των σχέσεων των δύο κρατών.

 

Στο πρώτο Φόρουμ Δικτύωσης που υποστηρίζεται από το Stabilitätspakt für Südosteuropa Gefördert durch Deutschland, το Ίδρυμα Friedrich Ebert Stiftung  και από το πρόγραμμα συνεργασίας της Αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια, συμμετέχουν οι φορείς Youth Alliance - Krushevo από την Βόρεια Μακεδονία, ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας, και ο ΜΚΟ, SEE in Action, από την Ελλάδα.

 

Στην έναρξη του Φόρουμ παρευρέθηκε η Πρέσβης της Γερμανίας στα Σκόπια, κα Anke Holstein, ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Σκόπια, κ. Ρούσσος Κούνδουρος, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung, κ. Rene Schlee, o Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, κ. Κώστας Φιλιππίδης, ο Πρόεδρος του Youth Alliance - Krushevo, κ. Metodija Strojceski και η κα Άννα Μπαμπίλη, από το SEE in Action.

 

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, κ. Κώστας Φιλιππίδης ανέφερε ότι: “Κοινός μας στόχος είναι να γεφυρώσουμε τις σχέσεις με την γειτονική μας χώρα, καθώς αντιμετωπίζουμε πολλές κοινές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να στηριχθούν και από τις δύο πλευρές, με σκοπό το κοινό συμφέρον και την προώθηση των γειτονικών σχέσεων των δύο χωρών”.

 

Στο πρώτο Φόρουμ Δικτύωσης ήταν επίσης  προσκεκλημένοι επίσημοι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων από την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, με στόχο την προώθηση και ενδυνάμωση της αμοιβαίας συνεργασίας αλλά και την ανάπτυξη ισχυρούς διμερούς σχέσης και δικτύου συνεργατών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία, που προβλέπει συνεργασία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσα από τη συμμετοχή στο Φόρουμ Δικτύωσης, αναπτύχθηκε και προωθήθηκε ο διάλογος, η ανταλλαγή διαφορετικών ιδεών, καλών πρακτικών και εμπειριών, η ανοχή και το άνοιγμα για την ανάπτυξη αμοιβαίας σχέσης βοήθειας και η συμφιλίωση μεταξύ των νέων των δύο γειτονικών χωρών, ώστε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον κοινής πορείας, συνεργασίας, ανάπτυξης και ασφάλειας. Απώτερος στόχος να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των νέων των δύο χωρών και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα για την επίτευξη του κύριου στόχου που είναι η «Ίδρυση διμερών γραφείων» και παράλληλα να ενισχύσουμε τη στρατηγική συνεργασία, τη δικτύωση, τον κοινό διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βόρεια Μακεδονία.

 

Παρακάτω ακολουθεί το φωτογραφικό υλικό.