Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας στη Γυβάσκυλα της Φινλανδίας

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας - ΟΕΝΕΦ συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε διεθνή δίκτυα οργανισμών νεολαίας και στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και συνεχίζει να προσφέρει ευκαιρίες για εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και τον ευρωπαϊκό φορέα Youth@Work, η Γεωργία Κοσμίδου και η Στεφανία Ζούρκα, μέλη του ΟΕΝΕΦ, συμμετείχαν, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, σε διεθνή συνάντηση συνεργασίας με τίτλο: "Youth work as a supporter of entrepreneurial thinking - study visit and partnership building activity". Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γυβάσκυλα της Φινλανδίας, από τις 12 Ιουνίου έως και τις 16 Ιουνίου 2023

 

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία των φορέων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο επίπεδο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των ευκαιριών που μπορούν να αναδειχθούν με σκοπό την ενίσχυση των νέων. Η δραστηριότητα αφορούσε επίσης στην εντατική χρήση καινοτόμων μεθόδων, προκειμένου να αναζητηθούν συνεργασίες μεταξύ φορέων για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων οι οποίες θα οδηγούν στην  απόκτηση μιας γενικής αντίληψης για το πώς οι νέοι υποστηρίζονται στην επιχειρηματική σκέψη και ακόμη και πώς ένας νέος μπορεί να γίνει ο ίδιος επιχειρηματίας.

 

Στη διεθνή συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 25 χώρες της Ευρώπης και της Ασίας που συμμετέχουν στο δίκτυο Youth@Work. Η εξωστρέφεια αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτύξουμε στην Περιφέρεια μας και ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας διευρύνει τις δυνατότητες και παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να προχωρήσουμε στο μέλλον. 

 

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας

Οι Νέοι με Μέλλον

 

Μείνετε συντονισμένοι/ες για τις επόμενες δράσεις μας!

Facebook: https://www.facebook.com/oenef

Instagram: https://www.instagram.com/activeyouths/