Συνάντηση συνεργασίας ΟΕΝΕΦ-ΟΔΕΘ

 

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση συνεργασίας μεταξύ της διαχειριστικής ομάδας του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων – ΟΔΕΘ.

 

Ο Όμιλος Ενεργών Φλώρινας ως μια ενεργή, μη κυβερνητική οργάνωση που στοχεύει και απευθύνεται στη νεολαία, συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας και υποστηρικτής στις πρωτοβουλίες και το έργο του ΟΔΕΘ, με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση, τη διασύνδεση αλλά και την ενδυνάμωση των νέων του τόπου μας.

 

Ο ΟΔΕΘ αποτελεί μία πρωτοβουλία με εξωστρεφή χαρακτήρα με συμμετοχή των μελών του σε όλες τις διαδικασίες και διεργασίες του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, ο ΟΕΝΕΦ, το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας και ο ΟΔΕΘ ενώνουν τις δυνάμεις τους στο χώρο της δραστηριοποίησης των νέων και με γνώμονα την αμοιβαία υποστήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων και των ευκαιριών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

 

Κατά την κοινή συνάντηση μας, διαπιστώσαμε ότι οι κατευθυντήριες αρχές και προτεραιότητες των οργανισμών μας συμβαδίζουν και θέσαμε τις βάσεις για μια παραγωγική συνεργασία, με κοινή αφετηρία την ενδυνάμωση της φωνής των νέων που επιθυμούν να έχουν ενεργή παρουσία στην Κοινωνία των Πολιτών, είτε μέσω κοινών δράσεων, είτε μέσω χορηγίας επικοινωνίας.

 

Καλή μας αρχή!