Συνάντηση Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Ο.Ε.ΝΕ.Φ., κ. Κώστας Φιλιππίδης και ο Επικεφαλής του EDIC Δ. Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος Ο.Ε.ΝΕ.Φ., Δρ. Κωνσταντίνος Στεργίου, επισκέφτηκαν τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συνάντησαν τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Ιορδανίδη.

 

Κατά τη διάρκεια της δια ζώσης συνάντησης συζητήθηκε η προοπτική για την εδραίωση και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - EDIC Δυτικής Μακεδονίας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και σκιαγραφήθηκαν οι κοινές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε τοπικά και περιφερειακά δρώμενα.

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά στα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου που στοχεύει στην αρτιότερη προετοιμασία των φοιτητών/τριών ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας, με εφόδια και δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ο Ο.Ε.ΝΕ.Φ. από το 2014 αποτελεί πιστοποιημένο φορέα του συστήματος της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας και της Σχολής Καλών Τεχνών. Η πιστοποίηση του Ο.Ε.ΝΕ.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΤΛΑΣ δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες που φοιτούν στην πόλη της Φλώρινας, μέσω της πρακτικής τους άσκησης, να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής οργάνωσης με ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

 

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Δομή Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΑ-ΠΔΜ), όπου μέσω της ανάπτυξης θετικών σχέσεων με τους αποφοίτους, προσπαθεί να εμπνεύσει μια σχέση πίστης για κάθε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Η ΔΑ-ΠΔΜ στοχεύει στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των φοιτητών στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Εργάζεται για να δημιουργήσει ένα πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί την αίσθηση της κοινότητας και να ενσταλάζει στους φοιτητές του, μια δια βίου δέσμευση θετικής ανάδρασης.

 

Επιπλέον, οι κ.κ. Φιλιππίδης και Στεργίου ενημέρωσαν τις Πρυτανικές Αρχές σχετικά με τις δραστηριότητες, προτεραιότητες και το ρόλο του φορέα μας, αλλά και την έντονη δράση του EDIC Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα που αφορούν στην ενημέρωση των πολιτών για τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκές πολιτικές αναφορικά με την απασχόληση, την κατάρτιση, την νεολαία, την κλιματική αλλαγή και τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες.

 

Τέλος συζητήθηκε η ανάγκη συνεργασίας για το θέμα της υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών σε κάθε μία από τις 5 πόλεις που έχει Τμήματα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.