Πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΠΤΔΕ Φλώρινας στον ΟΕΝΕΦ

Στα γραφεία του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ), θα πραγματοποιηθεί η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση των φοιτητών (Ευάγγελος Δημητρίου και Ειρήνη Σωτηριάδου) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, ΠΔΜ.  Η Πρακτική Άσκηση είναι δίμηνης διάρκειας , με έναρξη την 1η Αυγούστου 2020 και ολοκλήρωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές, όπου ο Αντιπρόεδρος του ΟΕΝΕΦ  και Επικεφαλής του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνος Στεργίου, ενημέρωσε και εξήγησε στους ασκούμενους τον ρόλο,  τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου, στις οποίες πρόκειται να εμπλακούν ενεργά κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους. 

 

Η Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση  αποσκοπεί στην επαρκή προετοιμασία των φοιτητών/ιών προκειμένου να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εργαστούν σε αντικείμενο εργασίας με άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις σπουδές τους. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην Π.Α. αφορούν στην ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των φοιτητών, επιδιώκοντας την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους και  την ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

 

Στα πλαίσια της Πρακτικής αυτής, ο ΟΕΝΕΦ, έχει ως στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση της νεολαίας, και ειδικότερα των φοιτητών, με τη συμμετοχή τους σε ενημερωτικές συναντήσεις, σε πολιτισμικά γεγονότα και κοινωνικές πρωτοβουλίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών και σκέψεων, οι ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να μιλήσουν για όσα τους απασχολούν, να προτείνουν λύσεις, να καταθέσουν την άποψή τους, την επαγγελματική τους εμπειρία και γενικά να προσφέρουν νέες ιδέες και οράματα.