Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, Ομιλητής σε Σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης στη Ρουμανία

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης συμμετείχε ως Ομιλητής στο Σεμινάριο που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τίτλο: «Growing youth work in Eastern and Southeast Europe: knowledge, realities and ideas for the future», το οποίο διεξήχθη 29 με 30 Νοεμβρίου 2023, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε ως συνέχεια του περιφερειακού σεμιναρίου και Συμποσίου «Visible Value», για να διερευνήσει σε βάθος το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται το youth work, τις συνθήκες εργασίας στον τομέα της νεολαίας και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το περιβάλλον του youth work σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στις καλές πρακτικές και την αξιοποίησή τους, καθώς και στη διάδοση των τελευταίων ερευνητικών αποτελεσμάτων - κυρίως μέσω του εγχειριδίου Visible Value, του προσχεδίου του εγχειριδίου για τις στρατηγικές για την ανάπτυξη του youth work, την επανεξέταση της Σύστασης για το youth work και των δύο θεματικών μελετών σχετικά με τα μοντέλα αναγνώρισης και χαρτογράφησης του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος για τους συμβούλους νέων. Επιπρόσθετα, προσέφερε τον απαραίτητο χώρο για την καλλιέργεια ενός ενεργού διαλόγου σχετικά με την υποστήριξη που απαιτεί ένα ενισχυμένο, συγκροτημένο και αναγνωρισμένο πλαίσιο για το youth work στη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και για τον προβληματισμό σχετικά με το πώς η Σύμπραξη για τη Νεολαία και οι φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν μελλοντικά να υποστηρίξουν τις τοπικές πρωτοβουλίες.

 

Η εισήγηση του Δρ. Κωνσταντίνου Φιλιππίδη αφορούσε στον ρόλο του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας - Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην πράσινη και δίκαιη μετάβαση, καθώς και στις επιτυχημένες καλές πρακτικές που υλοποιούνται από τον ΟΕΝΕΦ. 

 

Συγκεκριμένα, τόνισε το σημαντικό έργο του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας για την ενεργοποίηση και στήριξη της νεολαίας αλλά και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, κάνοντας αναφορά σε καινοτόμες πρωτοβουλίες του ΟΕΝΕΦ, όπως:

α) Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ένα πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την ανάπτυξη πράσινης κουλτούρας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

β) Στο 1ο Συνέδριο - Forum Νεολαίας με τίτλο:  «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» και τα αποτελέσματα αυτού.

γ) Στο πρόγραμμα «Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά: Συμμετοχή των Νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές» (YEEEs24), το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ενημερωμένου και ευρωπαϊκού εκλογικού σώματος και την ανάπτυξη της δημοκρατικής συμμετοχής στην ΠΔΜ.

δ) Στο Κέντρο Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας (European Youth Center) στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με Διαπίστευση Ποιότητας (Quality Label) από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

ε) Στο Συνέδριο «Ζωντανή Βιβλιοθήκη: Η Δίκαιη Μετάβαση της Κοζάνης ως ένα ανοιχτό βιβλίο» και τη μεθοδολογία πάνω στην οποία βασίστηκε το Συνέδριο. 

 

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν 60 συμμετέχοντες/ούσες από τον χώρο εργασίας στον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής από τοπικό έως περιφερειακό επίπεδο, εκπροσώπων ενώσεων συμβούλων στον τομέα της νεολαίας, του δημόσιου τομέα, επαγγελματιών και εθελοντών, οργανώσεων νεολαίας που παρέχουν youth work, εκπροσώπων της νεολαίας, νέων κ.λπ.

 

Για περισσότερα επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/youth-work-development 

 

Μείνετε συντονισμένες/οι!

 

Active Youths: https://shorturl.at/chjpY

 

Europe Direct Western Macedonia: https://shorturl.at/IJP56

 

Μπες και συ στο κανάλι ενημερώσεων του ΟΕΝΕΦ στο Viber! Μείνε συντονισμένος/η για τις δράσεις, προσκλήσεις και νέα μας. Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο για εγγραφή: 

https://shorturl.at/vyBV0

Οι Νέοι Μπροστά!