Πρόσκληση για συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Εργασίας για το Σχέδιο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης», Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Tο σχέδιο «Οι Νέοι στις Περιφέρειες της Ευρώπης - Μεταλιγνιτική Εποχή και Ανάπτυξη -  Διάλογος, Καινοτομία και Δράσεις» προβλέπει την εντατική συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης πρωτοβουλιών με σκοπό την προώθηση της χάραξης καινοτόμων πολιτικών σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. 

Το σχέδιο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Βασική Δράση 3) και στις δραστηριότητες του συμμετέχουν νέοι και νέες 16-30 ετών, που ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και γενικά δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του σχεδίου, προβλέπεται η συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Εργασίας, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα).

 

Οι ομάδες αυτές εργασίας θα αποτελούνται από 5-10 άτομα, τα οποία είναι (ή θα γίνουν) ενεργά μέλη του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, και θα έχουν την κατάλληλη εμπειρία, τις κατάλληλες οργανωτικές δεξιότητες και φυσικά διάθεση για προσφορά στην κοινωνία. 

 

Οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας θα αναλάβουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διάχυση της πληροφόρησης και της πρόσκλησης συμμετοχής στο σχέδιο στις τοπικές τους κοινωνίες.

β) Συμμετοχή στην επιλογή των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για συμμετοχή στο διάλογο και στις εργασίες του Συνεδρίου - Φόρουμ που θα υλοποιηθεί στην Φλώρινα το 2021.

γ) Προετοιμασία και καθοδήγηση των συμμετεχόντων με μεθόδους μη τυπικής μάθησης και συναντήσεις πληροφόρησης με ενημερωτικό υλικό και υποστήριξη από τον ΟΕΝΕΦ.

δ) Συχνή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων και διοργάνωση συναντήσεων γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες που θέτει το εν λόγω σχέδιο.

 

Ουσιαστικά σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια σειρά συζητήσεων μεταξύ των νέων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων τα οποία είναι χρήσιμα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου αλλά και γενικότερα για τη χάραξη πολιτικής σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι βρίσκεται εδώ και η καταληκτική ημερομηνία για τη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Εργασίας του σχεδίου ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. 


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2385-101446, ή ηλεκτρονικά στο: info@oenef.eu, ή μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, επί της οδού 7ης Νοεμβρίου 9, στην Φλώρινα, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-15:30 μμ.

 

Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας

 

Οι Νέοι Μπροστά!