ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - WWF ΕΛΛΑΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων», το WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ), θα πραγματοποιήσουν ένα ζώσης εργαστήριο 4 ωρών στην Κοζάνη, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, από τις 4 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. Το θέμα του εργαστηρίου αφορά στην γνωριμία και εξοικείωση με τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής  που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα.

 

Το εργαστήριο θα αποτελείται από δύο σκέλη:

 

- Μια εκπαίδευση- ενημέρωση για τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής στα περιβαλλοντικά θέματα,

 

- Μια ομάδα εργασίας (focus group), που θα αφορά σε προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και σε άλλες διαδικασίες που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην ομάδα εργασίας θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών με σχετικές αρμοδιότητες.

 

Στόχος είναι να προκύψουν προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση του πλαισίου δημόσιας συμμετοχής, αλλά και να συζητηθούν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε αυτό το πλαίσιο κατά καιρούς.

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ) στηρίζοντας την πρωτοβουλία αυτή, σας προσκαλεί να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα, προκειμένου να συμμετέχετε στο εκπαιδευτικό εργαστήριο, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, από τις 4 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.

 

Οι συμμετέχοντες από τη Φλώρινα, που θα εκπροσωπήσουν τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας, θα μετακινηθούν με βανάκι του Ομίλου. 

 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας: https://forms.gle/H8Fvu68E1az8ZdfR9

 

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 25/1/2023, στις 12:00.