Ο Κωνσταντίνος Στεργίου στην Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατηγικής Συνεργασίας "Youth@Work" για την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα

Οι Στρατηγικές Συνεργασίες ανάμεσα στις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κοινών δράσεων υπό τη σκέπη μιας θεματικής, σε βάθος χρόνου και σε συστημικό επίπεδο, ώστε να επιφέρουν μεγαλύτερη δυνατή επίδραση. Αυτές οι  Στρατηγικές Συνεργασίες, στοχεύουν στην συντονισμένη προσέγγιση της θεματικής που έχουν ορίσει οι Εθνικές Υπηρεσίες που συμμετέχουν, θέτουν τους βασικούς άξονες, αναγνωρίζουν τις ομάδες στόχους και συναποφασίζουν διακρατικές δράσεις που έχουν ως σκοπό την ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος και την μέγιστη εμπλοκή των εμπλεκόμενων ενδιαφερομένων μερών. 

 

Η Στρατηγική με τίτλο "Youth@Work" επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας των νέων.  Στην Ελλάδα, ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Στρατηγικής Youth@Work είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

 

Στόχοι της Στρατηγικής είναι:

  • Η προβολή και η ενίσχυση του ρόλου του "youth work" στην απασχολησιμότητα των νέων και τα οικοσυστήματα της επιχειρηματικότητας.
  • Η υποστήριξη της συμβολής του Erasmus+ στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την Νεολαία (2019-2027) και άλλων Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων. 
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών, σχετικά με την απασχολησιμότητα των νέων και την επιχειρηματικότητα και η υποστήριξη της μάθησης από ομότιμους (peer learning).
  • Η αύξηση της ανάπτυξης βιώσιμων συνεργασιών, ορθών πρακτικών, ποιοτικών έργων και η ενθάρρυνση της καινοτομίας. 
  • Η ενίσχυση της συμβολής του "youth work" και του Erasmus+, στην απόκτηση ικανοτήτων και η αναγνώριση μεταξύ ομάδων στόχων. 
  • Η ενίσχυση της κατανόησης και της προώθησης της χρήσης του EntreComp, DigiComp και άλλων Ευρωπαϊκών πλαισίων δεξιοτήτων που θα αναπτυχθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από το Youthpass. 

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Youth@Work, στις 18 - 20 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Birmingham, UK η διεθνής συνάντηση "Youth@Work Contact Making Seminar of National and Regional Consultative Groups” με τη συμμετοχή εκπροσώπων από εθνικές αρχές, εμπειρογνώμονες και youth workers. Ο Κωνσταντίνος Στεργίου, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας και Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας, εκπροσώπησε την Ελλάδα ως μέλος της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Στρατηγικής Συνεργασίας Youth@Work και συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης, παρουσιάζοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή σχέδια συνεργασίας του ΟΕΝΕΦ, το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο "Developing Entrepreneurial Abilities Laboratory - DEAL", που έχει υλοποιηθεί με σημαντικά αποτελέσματα σε Ιρλανδία και Ελλάδα, με τη συμμετοχή 12 ακόμα χωρών. 

 

Πλούσιο υλικό από τη διεθνή συνάντηση και η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Στεργίου (5'45'') ακολουθούν στο παρακάτω βίντεο: