Κέντρο Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Φλώρινας, ένα έργο του Ομίλου Ενεργών Νεών Φλώρινας

Το Κέντρο Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Φλώρινας, ένα έργο του Ομίλου Ενεργών Νεών Φλώρινας είναι πλέον σε στάδιο υλοποίησης και τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει! Η ανακατασκευή και η ανάπλαση ενός ιστορικού χώρου στο σιδηροδρομικό σταθμό Φλώρινας συμβολίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης που πρέπει να έχει ο τόπος μας!

 

Το Κέντρο Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό, συνεδριακό και συνεργατικό κέντρο, με υπηρεσίες φιλοξενίας και δυνατότητα υποδοχής νεανικών δραστηριοτήτων διεθνούς επιπέδου και υψηλών προδιαγραφών. Το Κέντρο παρέχει ευέλικτο και σύγχρονο περιβάλλον κατάλληλο για διεθνείς συναντήσεις εργασίας, επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, γωνιές πληροφόρησης καθώς και χώρους για εκκολαπτόμενες επιχειρήσεις και συνεργατικές πρωτοβουλίες. Το όραμα μας είναι, το Κέντρο να αποτελέσει το πρώτο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας (European Youth Center) στην Ελλάδα αλλά και τη γενικότερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων με Διαπίστευση Ποιότητας (Quality Label) από το Συμβούλιο της Ευρώπης

 

Οι στόχοι του κέντρου είναι οι εξής:

 

- Η ενδυνάμωση της συμμετοχής της Νεολαίας της Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και των οργανισμών νεολαίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

- Η ενδυνάμωση και εκπαίδευση των νέων και των εκπροσώπων νεανικών φορέων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς με ομάδα στόχο την νεολαία.

- Η δημιουργία συνεργατικού χώρου και περιβάλλοντος ανάπτυξης νεανικών καινοτομιών για την ενίσχυση των νεανικών, επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της νεανικής επιχειρηματικότητας.

- Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φιλοξενίας νέων.

- Η προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών με έμφαση στην πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη.

- Η ενίσχυση και υποστήριξη του πολιτιστικού - αθλητικού αποθέματος της περιοχής.

 

Σκοπός του Κέντρου Νεολαίας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων που αφορούν στη Νεολαία σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και των Βαλκανίων. Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Νεολαίας με Συνεδριακό χώρο Φιλοξενίας και Καινοτομίας με την παροχή χώρου (γραφείων) για νεοφυείς νεανικές επιχειρήσεις (start-ups/spin-offs).

 

Ειδικότερα, σκοπός του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και το ΣΔΑΜ και αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτόγνωρη δράση που θα στηρίξει την νεολαία του τόπου μας!

 

Μείνετε συντονισμένοι/ες! 

 

Active Youths: https://shorturl.at/chjpY

Europe Direct Western Macedonia: https://shorturl.at/IJP56

 

#weareyouthwork #ΟιΝέοιΜπροστά #activeyouths #oenef

 

Οι Νέοι Μπροστά!