Συμμετοχή του ΟΕΝΕΦ στη διαδικτυακή εκδήλωση 'Youth for a Just Transition'

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης  (Just Transition Fund - JTF) είναι το βασικό εργαλείο για να διασφαλίσει τη δίκαιη μετάβαση προς μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής θα παράσχει χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει τις περιοχές της Ευρώπης σε μετάβαση, με σκοπό να εξισορροπήσει τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των αλλαγών. Δεδομένου ότι οι νέοι αυτών των περιοχών θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από τις συνέπειες της μετάβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και την εφαρμογή του σχεδίου.

 

Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία στηρίζοντας την ενεργή συμμετοχή των νέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε έναν εποικοδομητικό και παραγωγικό διάλογο που θα προσφέρει υλοποιήσιμες προτάσεις για τη δίκαιη μετάβαση των λιγντικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, με γνώμονα την αξιοποίηση και τη στήριξη της νέας γενιάς. Παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδίου του Περιφερειακού Συνεδρίου – Φόρουμ Νεολαίας Δ. Μακεδονίας στο πλαίσιο του Erasmus+  ΚΑ2 και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συμμετέχει στις διαδικασίες της διαβούλευσης και των προσκλήσεων της Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

 

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών δράσεων και εξωστρέφειας ο Κώστας Φιλιππίδης (Πρόεδρος του ΟΕΝΕΦ) και ο Κωνσταντίνος Στεργίου (Επικεφαλής του EDIC Δ. Μακεδονίας) συμμετείχαν στις 22 Οκτωβρίου 2020, στο διαδικτυακό Φόρουμ, "Youth for a Just Transition", που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DR REGIO) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τη Νεολαία και τη Δίκαιη Μετάβαση.

 

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για τη νεολαία και μια δίκαιη μετάβαση με τη συμμετοχή στελεχών της ΕΕ και εκπροσώπων ευρωπαϊκών φορέων νεολαίας, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γ.Δ.  Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποστολή του έργου είναι να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των νέων στην εφαρμογή των σχεδίων μετάβασης. 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το workshop στον ακόλουθο σύνδεσμο.